Skip to main content sv

Nordisk jämställdhetsfond

Genom Nordiska ministerrådets jämställdhetsfond finansieras projekt där minst tre organisationer, från minst tre nordiska länder, samarbetar för att främja jämställdheten.

Sedan fondens start 2013 har ett 60-tal projekt beviljats medel. Projekten resulterar i allt från utbildningsmaterial och politiska förslag till nya nätverk i Norden.

NIKK administrerar fonden på uppdrag av Nordiska ministerrådet, inkluderat uppföljningar av resultat.