Skip to main content sv

Nordisk jämställdhetspolitik möter New York

Norden har i år stått tillsammans om jämställdheten i 40 år. Det markerar de nordiska jämställdhetsministrarna med en rad evenemang i samband med FN:s kvinnokommissions (CSW) årliga session i New York, som inleds den 10 mars.


Eygló Harðardóttir
 Eygló Harðardóttir, Nordisk samarbetsminister

Årets tema för CSW är framgångarna och utmaningarna med implementeringen av FN:s millenniemål om att öka jämställdheten och förbättra kvinnors ställning.

– Världssamfundet har lyckats minska barndödligheten, vilket är en klar framgång. Däremot är jag oroad över bakslagen i kampen för att kvinnor ska ha rätt att bestämma över sin egen kropp. Det här är en fråga som de nordiska länderna har kämpat för i FN och som vi inte tänker ge upp, säger Islands Eygló Harðardóttir, ordförande för de nordiska jämställdhetsministrarna i Nordiska ministerrådet 2014.

De nordiska länderna kommer kontinuerligt i topp-10 på globala jämställdhetsindex. Den 13 mars riktar Nordiska ministerrådet och de nordiska generalkonsulaten ljuset på den nordiska modellen för jämställdhet vid ett kvällsevenemang i FN:s huvudbyggnad. Genom föredrag, filminslag och en paneldebatt utforskar evenemanget möjligheterna för att tillämpa lösningarna på andra länder i världen.

Stereotyper lägger krokben

I en gemensam paneldebatt den 12 mars på temat Promoting Gender Equality and Empowering Women and Girls Through Education delar de nordiska ministrarna med sig av erfarenheter från strategiska beslut, politik och konkreta åtgärder för att få kvinnor och flickor att i högre grad välja naturvetenskaper och teknologi då de väljer yrken och för att öka andelen kvinnor i ledande positioner.

Den 13 mars intar Nordiska ministerrådet Scandinavia House, då med expertpanelen Do Everything: Break Stereotypes when Choosing Education and Work. Seminariet tar fasta på de olika utmaningar och jämställdhetshinder inom utbildning och arbetsliv som Norden fortfarande kämpar med. Huvudfokus ligger på det faktum att unga människor fortfarande gör könsstereotypa val på alla nivåer i utbildningen.

– På Island har vi till exempel inte en enda manlig barnmorska i dag, i Danmark har bara ett fåtal män valt utbildningen – och det är bara ett exempel. Alla vinner på att onödiga stereotyper bryts, säger Eygló Harðardóttir.

Updated 6 oktober 2020