Skip to main content sv

Nordisk träff lyfte jämställdhet i offentliga rummet

Sexualiseringen av det offentliga rummet, hatfulla yttringar, #metoo-kampanjen och behovet av fysiska möten i det nordiska samarbetet. Det var några av de frågor som diskuterades när NIKK arrangerade en nätverksträff för projekt som fått medel från Nordiska ministerrådets jämställdhetsfond.


Under två dagar i Oslo träffades tio organisationer från sex nordiska projekt som på olika sätt arbetar med jämställdhetsfrågor i offentliga rummet. Representanter från bland annat norska diskrimineringsombud, isländska och danska institutet för mänskliga rättigheter och film- och tv-nätverket WIFT Nordic var på plats för att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Projekten som diskuterades berörde allt från nätvåld, till hatfulla yttringar och kvinnors representation i filmbranschen.

Våld på nätet ett växande problem

Förutom att varje projekt genomförde en presentation av sitt samarbete arbetade deltagarna i workshops för att bland annat diskutera vilka behov som finns på nordisk nivå när det gäller nätverk, kunskap och policyförändringar inom fältet. En av utmaningarna som lyftes var hur lagstiftningen och polismyndigheternas arbete släpar efter i de nordiska länderna när det gäller våld på nätet, vilket gör att många som utsätts upplever en stor rättsosäkerhet.
– Våld på nätet är ett växande problem i samtliga nordiska länder, lagstiftningen har inte hängt med den digitala utvecklingen och måste uppdateras. Vi hoppas kunna fortsätta vårt arbete i nätverket för att utveckla best practice i de nordiska länderna och arrangera en stor nordisk konferens. Det finns ett behov av att fortsätta utbyta kunskaper och lära av varandra, sa Lumi Zuleta, från Danmarks institut för mänskliga rättigheter, som presenterade projektet Nordiskt nätverk mot sexism och hatfulla yttringar.
Projektdeltagarna från Våld på nätet mot kvinnor i Norden var inne på samma linje:
– Forskning visar att det är helt avgörande hur du bemöter den utsatte när denne anmäler övergreppet. Polisen behöver utbildas och måste få resurser för att kunna utreda den här typen av brott, sa Ásta Jóhannsdóttir, från isländska kvinnorättsorganisationen.

Metoo-kampanjen en viktig faktor

Representanterna från WIFT Nordic, Jenni Kosko och Ingebjorg Torgersen, berättade hur betydelsefull den pågående #metoo-kampanjen varit för deras arbete med att förbättra kvinnors möjligheter att göra karriär i filmbranschen.
– Kampanjen har öppnat dörrar som vi knackat på i flera, flera år. Nu händer det, sa Jenni Kosko.

Under nätverksträffen diskuterades också vinsterna med att samarbeta på nordisk nivå. María Bjarnadóttir, från Islands center för mänskliga rättigheter, lyfte fram vikten av fysiska möten i det nordiska samarbetet.
– Med tanke på Islands geografiska läge är projekt som dessa väldigt viktiga för våra möjligheter att utvecklas. Det är värdefullt att vi kan träffas och dela kunskap med varandra.

Viktiga lärdomar att dra

Det var andra gången som NIKK arrangerar en nätverksträff för fondprojekt. I år var temat, i linje med samarbetsprogrammet för det nordiska samarbetet på jämställdhetsområdet, offentliga rummet. I fjol hade det finska ordförandeskapet våld som ett av sina prioriterade områden 2016, vilket också var inriktningen på  2016 års nätverksträff.

– Under två intensiva dagar har vi lyssnat till projekt som avslutat sina insatser och sådana som är i full gång med sitt arbete. Här finns viktiga lärdomar att dra för oss på NIKK och för projekten. Det känns roligt att intresset för att hitta nya nätverk och samverkansformer är så tydligt, säger Elin Engström, verksamhetsledare på NIKK.

Updated 11 december 2019