Skip to main content sv

Nordiska jämställdhetsprojekt som beviljats medel år 2014

Nordiska Ministerrådet har tilldelat 13 aktiviteter medel från den nordiska stödordningen 2014. Totalt sökte 41 aktiviteter om medel till en samlad summa på nästan 13 miljoner danska kronor.


NIKK spade symbol

De 13 nordiska aktiviteterna får dela på 2,7 miljoner danska kronor från Nordiska Ministerrådets stödordning 2014. Aktiviteterna som genomförs är samarbeten som på olika sätt främjar jämställdhet i Norden.

Nordiska Ministerrådet vill genom stödordningen stimulera nordiskt samarbete för jämställdhet. NIKK har haft hand om stödordningen sedan 2013. Årets 13 aktiviteter startar upp under hösten 2014 och genomförs senast under 2015.

Aktiviteterna involverar alla de nordiska länderna och självstyrande regioner samt Baltikum och är:

 • Mapping Promising Nordic Practices in Gender Equality Promotion at Basic Education and Kindergartens
 • Gendered Violence- Nordic-Baltic Dialogue
 • Nätverk för komparativa studier av den nordiska modellen
 • Bygga och utveckla det jämställda Norden
 • NKMV konferens 2014
 • EAMI FEMI – Urfolkskvinners nordiske fellesskap
 • Etablering av nordisk nettverk om mentoring
 • Nordic Women’s Economic Citizenship
 • Nordisk konferens om sexism och sexuella trakasserier inom hotell, restaurang och turism-branschen
 • Nätverket MenEngage Norden
 • Rättens förmåga att producera jämställdhet
 • NORA conference: Voices in Nordic Gender Research
 • Exit prostitution work in the Nordic-Baltic region

Mer information om de olika aktiviteterna kommer; NIKK följer de olika aktiviteterna och projekten och rapporterar från dem löpande med start under hösten 2014.

Updaterad 30 augusti 2020