Skip to main content sv

Nordiska ministrar beställer framtidsrapport om män och jämställdhet

Det nordiska samarbetet för att öka involveringen av män och pojkar i jämställdhetsarbetet har tagit flera steg framåt på senare tid. Nu tillsätter de nordiska jämställdhetsministrarna en arbetsgrupp som ska plocka fram de mest lyckade exemplen, ett slags framtidskatalog med handfasta förslag till prioriteringar för hur de nordiska länderna kan uppnå maximal nordisk nytta på området framöver.


Från vänster: Mikael Kristensen (Grönland), statssekreterare Ulla-Maija Rajakangas (Finland), Solveig Horne (Norge), ordförande Eygló Harðardóttir (Island), Åsa Regnér (Sverige) och Manu Sareen (Danmark). Foto: norden.org
 Från vänster: Mikael Kristensen (Grönland), statssekreterare Ulla-Maija Rajakangas (Finland), Solveig Horne (Norge), ordförande Eygló Harðardóttir (Island), Åsa Regnér (Sverige) och Manu Sareen (Danmark). Foto: norden.org

De nordiska jämställdhetsministrarna förde på måndagen en temadebatt om män, pojkar och jämställdhet vid sitt ministerrådsmöte i Köpenhamn.

– Efter flera år med lyckade satsningar på konferenser, möten och forskning gäller det nu att utkristallisera konkreta förslag som vi kan gå vidare med för att uppnå bättre resultat i Norden. Till exempel behöver vi ta en titt på våra lagstiftningar – är de tillräckligt tydliga för att vi ska uppnå målen då det gäller involveringen av män och pojkar i jämställdhetsarbetet?, säger Islands jämställdhetsminister Eygló Harðardóttir, 2014 års ordförande för Nordiska ministerrådet för jämställdhet.

Prioriterat område på sikt

De nordiska jämställdhetsministrarnas nya samarbetsprogram för åren 2015-2018, som blev antaget vid Nordiska rådets session i Stockholm den 29 oktober, lyfter in mans- och pojkperspektivet som ett tvärgående tema.

– Intressant är att männen inte bara är överrepresenterade i de översta samhällslagren, utan också i de understa, t.ex. i fängelsestatistiken. Det är något jag tycker att vi bör se närmare på, sade Danmarks Manu Sareen, som 2015 tar över ordförandeklubban i Nordiska ministerrådet för jämställdhet.

– Samtidigt som vi vill engagera pojkar och män gäller det faktiskt också att få in fler kvinnor i jämställdhetskampen. Åtminstone i Danmark har vi en mycket polariserad debatt. Fler kvinnor borde t.ex. engagera sig i debatten om att allt fler män vill vara tillsammans med sina barn efter skilsmässor. Diskussionen är mycket mer komplex än man tror, säger Manu Sareen.

Från kvinnokamp till konkret mansproblematik

De nordiska jämställdhetsministrarna konstaterade på måndagen att män och jämställdhet som område har gått från att handla om mäns deltagande i kvinnors kamp för jämställdhet till att handla om mäns specifika jämställdhetsproblem t.ex. inom hälsa och välfärd, utbildning, faderskap och marginalisering.

– En mer jämställd fördelning av omsorgsarbetet i familjer främjar både kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden och mäns roll som fäder. Män i traditionellt kvinnodominerade yrken bryter mot den könsuppdelade arbetsmarknaden och främjar båda könens karriär- och arbetsmöjligheter. En positiv bieffekt är att lönegapet mellan kvinnor och män som uppstår på grund av könsuppdelningen minskar, säger Eygló Harðardóttir.

Updated 29 augusti 2020