Skip to main content sv

Nordiskt Forum välkomnar debatten

De kritiska rösterna har varit många efter konferensen som skulle samla den nordiska kvinnorörelsen. Arbetet med att skapa en mångfacetterad rörelse är långt ifrån avklarad, säger queerforskaren Ulrika Dahl.


Foto: genus.se
 Foto: genus.se

– Att kritisera sitt sammanhang, vill jag påpeka, är inte att förråda det. Det är att uttrycka engagemang, sa Ulrika Dahl i sitt brandtal under Nordiskt forums avslutningsceremoni.

I talet ifrågasatte hon konferensen på flera punkter och så här i efterhand har hon svårt att förstå poängen med att göra feminism till mässa.

– Att vandra runt och titta på roll-ups och broschyrer och äta godis och få en tygkasse leder inte till revolution, det leder till administration, säger hon.

Det är många som har uttryckt ilska och besvikelse över Nordiskt forum. Nästan två veckor efter konferensen finns det fortfarande mycket kvar att säga.
– Arbetet med att skapa en feministisk rörelse som är mångfacetterad och inte vitdominerad är långt ifrån avklarad, säger Ulrika Dahl.

Samlade tusentals människor

Caroline Matsson, konferensgeneral för Nordiskt forum, välkomnar den pågående debatten. Visst hade konferensen kunnat vara en bredare plattform, men den samlade trots allt flera tusentals människor och hundratals organisationer med olika perspektiv och verksamheter, konstaterar hon.
– Självklart lyssnar vi som arrangörer på kritiken, men vi tycker att projektet som sådant har haft bredd, säger hon.

Zakia Khan, projektledare på den feministiska antirasistiska tankesmedjan Interfem och ledamot i Feministiskt initiativs styrelse, hoppas att kritiken mot Nordiskt forum ska leda till självrannsakan i de stora kvinnoorganisationerna.
– De har inte lyckats få in det intersektionella perspektivet. De förstår det i teorin men har inte tagit steget till verkligheten, säger hon.

Kändes surrealistiskt

När den norska jämställdhetsministern, Solveig Horne, från Fremskrittspartiet, klev ut på scenen under Nordiskt forums avslutningsceremoni blev det droppen för många, tror Zakia Khan.
– Det kändes helt surrealistiskt. Jag tänkte på den internationella kvinnorörelsen och att många inte vill arrangera någon konferens eftersom de kvinnofientliga krafterna i politiken är så starka. Internationella aktivister är rädda för att att en konferens kan leda till bakslag och det kändes som att det var precis vad som hände, säger hon.

Kritik besannades

Även Ulrika Westerlund, förbundsordförande på RFSL reagerade på Solveig Hornes medverkan, fast både hon och Zakia Khan var kritiska till konferensen långt tidigare. Sedan förra sommaren har RFSL haft kontakt med Nordiskt forums styrgrupp och påtalat vad de uppfattat som bristande inkludering och ensidighet i programmet.
– Väl på plats under konferensen tyckte jag att allt det som vi flaggade för hade besannats, säger Ulrika Westerlund.
Zakia Khan beskriver forumet som präglat av ”en kompakt vithet”.
– Så hade det inte behövt bli. Det handlar om vem som lägger programmet, vilka som får information och vilka som känner sig inbjudna, säger hon.

Ville engagera hela samhället

Ulrika Westerlund hoppas att kritiken som har riktats mot Nordiskt forum ska bidra till att synliggöra den feministiska rörelsens bredd.
– Det finns en bristande koppling mellan de avancerade diskussioner som förs i akademin och aktivistkretsar och jämställdhetspolitiken i regeringskansliet. Det är bra om den här diskussionen kan minska det glappet, säger hon.
Hon upplever att arrangörerna på Nordiskt forum medvetet valde bort vissa perspektiv i frågor där det finns kända konfliktlinjer inom feminismen.
– Det finns sakfrågor där feminister har olika uppfattningar, till exempel kring lagstiftningen gällande sexköp eller surrogatmödraskap. Forumet hade varit ett bra tillfälle att låta flera sidor komma till tals. Nu blev det bara den ena sidan, säger hon.

Nordiskt forums konferensgeneral, Caroline Matsson, framhåller att konferensen tog avstamp i Pekingplattformen och att det tematiska fokuset har legat på de målsättningar som lyftes under FN:s kvinnokonferens år 1995. Hon tillägger att syftet med konferensen var att engagera hela Norden och hela samhället, inte i första hand den feministiska rörelsen i Sverige.
– Som arrangörer har vi absolut ett ansvar för att olika perspektiv kommer fram. Vi tycker att det fanns en bredd, men visst kunde vi gjort mer, säger hon.

Formen inte ett hinder

Gro Lindstad satt i Nordiskt forums styrgrupp för den norska organisationen Fokus. Hon hade gärna sett att fler frågor och perspektiv togs upp under konferensen men betonar att det ansvaret inte bara vilar på arrangörerna.
– Det fanns möjlighet att anmäla programpunkter och hålla diskussioner utifrån olika perspektiv. Det stämmer att det kostade att medverka men man hade kunnat gå ihop flera organisationer, säger hon.
Hon tycker att siffran på 22 000 deltagare talar ett tydligt språk.
– Det visar att formen inte var ett hinder. Vi kommer aldrig att kunna hålla ett Nordiskt forum där alla är nöjda, säger hon.

Caroline Matsson tror att det kan komma ut mycket positivt ur diskussionen som har följt på konferensen.
– Vi behöver prata vidare om inkludering och hur vi organiserar oss inom civilsamhället, säger hon.

Updaterad 30 augusti 2020