Skip to main content sv

Normbrytande män ska ta jämställdheten vidare

Efter sex års målmedvetet arbete är det jämställt i toppen av Reykjavik energi. Löneklyftan är nära noll. Ikea vill vara där år 2020, och Volvo tacklar stenhård global konkurrens med mer mångfald och mindre muskler. På Barbershopen i Köpenhamn samlades 200 företagsledare, politiker och forskare för att trimma argumenten, skärpa kunskapsläget och mobilisera män för jämställdhet.


Gudlaugur Thor Thordarson, Islands utrikesminister, kallade det för ett träningsläger:
– På en Barbershop får män de insikter som krävs för att de ska ta en aktiv del i jämställdhetsdebatten. Annars spelar vi bara med halva laget och kan inte vinna matchen, sa han när han öppnade Barbershopen.

Matchen gäller inte – förtydligade han – att de nordiska länderna ska förbli bäst i världen på jämställdhet.
– Vi vet vad respekten för kvinnors rättigheter och kvinnors deltagande på arbetsmarknaden gjort för vårt välbefinnande. Och vi vill bli ännu bättre. Men det yttersta målet är att alla länder ska uppnå jämställdhet, sa Gudlaugur Thor Thordarson.

Kvinnor lämnade Volvo

Konceptet, att tillhandahålla ett rum för mäns jämställdhetsdiskussion,  är utvecklat på Island och testat vid flera tillfällen runt om i världen.

Den 12 oktober hölls den första Barbershopkonferensen i Köpenhamn, arrangerad av Nordiska Ministerrådet och UN Women.

På scenen stod näringslivschefer som Peter Grönberg från Volvo och Sari Brody från Ikea och berättade om sina företags systematiska jämställdhetsarbete. Volvo har haft problem med att kvinnor vantrivts med företagskulturen och lämnat företaget. Nu genomgår alla manliga toppchefer en utbildning för att skapa medvetenhet kring maskulinitetsnormer.

– Om vi vill vara branschens bästa problemlösande företag, måste vi vara kreativa. När män dominerar ledningen blir det inte särskilt kreativt, då handlar det mest om att bevara hierarkierna. Kreativa blir vi först när ledningsgrupperna är mixade och folk vågar vara sig själva. Många män i Volvos ledning vittnar om att utbildningen om könsnormer förändrat deras liv, berättade Peter Grönberg.

Att räkna är bara första steget

Ikea, med 150 000 anställda i 29 länder, har målet att uppnå jämn könsfördelning i alla ledningsgrupper och lika lön för likvärdigt arbete år 2020.
– Men när vi uppnått jämn könsfördelning i ledningsgrupper i alla länder, då har arbetet bara börjat. Då måste vi arbeta vidare med företagskulturen. Utgångspunkten är att jämställdhet är en fundamental mänsklig rättighet, sa Sari Brody.

Ett sätt för Ikea att arbeta med företagskulturen är att erbjuda betald föräldraledighet till nyblivna mammor och pappor, i bland annat Indien, Japan och USA, och särskilt uppmuntra män att ta ut ledigheten.

Bjarni Bjarnason, vd för Reykjavik Energi, beskrev det målmedvetna och fruktbara arbetet med att helt avskaffa osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män på företaget, ett arbete som startade efter den stora bankkrisen på Island.

Likalönestandarden används

Företaget har gått från ett osakligt lönegap mellan kvinnor och män på 8,4 procent till 1,1 procent.
– Innan året är slut är vi nere på 0. Vi har också arbetat mycket med kulturen i företaget, och vunnit högre produktivitet, bättre beslut och öppnare beslutsprocess. Alla kort är på bordet och ingen har en dold agenda, sa Bjarni Bjarnason.

Reykjavik energi har varit med och utvecklat den standard för jämställda löner som nu alla större företag på Island kan använda för att utradera osakliga löneskillnader. Island lagstiftade tidigare i år om jämställda löner.
–  Det är den verkställande ledningens plikt att verkställa jämställdhet, konkluderade Bjarni Bjarnason.

Klas Hyllander, ingenjör och konsult som utbildar företagsledare i jämställdhet, bekräftade att det är viktigt att sätta press på den verkställande ledningen i företagsvärlden.

– Situationen i business-sektorn  är sämre än andra sektorer, VD:arna underlevererar. De använder inte den potential som finns i företaget. Det är dyrt för hela samhället med företag som exkluderar stora delar av befolkningen, sa Klas Hyllander.

Flickor i STEM, pojkar i omsorg

Men för att företagen ska kunna utnyttja den fulla potentialen – till exempel kvinnors höga utbildningsnivå – måste männen ta hälften av det obetalda arbetet hemma, konstaterade Gary Barker, grundare av organisationen Promundo.
– Den absolut viktigaste förklaringen till att kvinnor i hela världen yrkesarbetar mindre än män, är att kvinnor tar ett större ansvar för omsorgen om barn och hem, sa han.

Högsta politiska prioritet borde ligga på två åtgärder, menar Gary Baker: Att fostra alla unga individer, oavsett kön, till både familjeförsörjare och omsorgsgivare. Och att ”tvinga” nyblivna fäder att vara hemma med sina barn.
– Vi lägger massor av tid till att övertyga flickor att de kan gå in i olika tekniska utbildningar, men hur mycket tid använder vi till att övertyga pojkar att de ska bli omsorgsgivare, både privat och professionellt?  sa han.

Pappamånader funkar

Så länge löneklyftan mellan kvinnor och män existerar, och så länge könsrollerna är starkt styrande i människors liv, kommer kvinnorna att ta den största omsorgsbördan för barnen, argumenterade han. Därför bör föräldraledigheten vara fullt betald, och den bör vara uppdelad i två lika långa perioder till båda föräldrarna.
– Länder som gör så rör sig snabbare mot jämställdhet. Och politiker som fattar sådana beslut, brukar bli omvalda, sa Gary Barker.

Updaterad 11 december 2019