Skip to main content sv

Advarsel: Likestilling kan ikke lenger bare handle om kjønn

Risiko for politisk krise hvis likestillingspolitikk ignorerer mangfold og bare handler om kjønn. Nordisk-amerikansk seminar i Washington oppfordret til revisjon av likestillingsbegrepene, sier pressemelding fra Nordisk Ministerråd.

Bak seminaret sto Danmarks ambassade i Washington i samarbeid med Nordisk råd.

Verden risikerer en krise i det politiske lederskapet hvis sammensetningen av framtidens politiske beslutningstakere ikke avspeiler alle befolkningsgrupper. Det er budskapet fra amerikanske likestillings- og minoritetsforskere. De amerikanske ekspertene får støtte fra parlamentarikere i Nordisk råd, som vil gjøre det nordiske likestillingsarbeidet mer tidsriktig.

Likestilling bør framover også omfatte funksjonshemming, alder, religion, seksuell orientering og etnisitet. Det var budskapet fra en rekke parlamentarikere fra de nordiske landene som mandag deltok på et nordisk-amerikansk likestillingsseminar i Washington i forbindelse med den fellesnordiske kulturfestivalen Nordic Cool.

– De nordiske landene ligger helt i teten internasjonalt når det gjelder likestilling mellom kjønnene. Til gjengjeld ligger vi langt bak USA når det gjelder å la likestillingsarbeidet omfatte alle grupper i befolkningen, sa blant andre den finske parlamentarikeren Silvia Modig.

Hun oppfordret politikerne i de nordiske landene til å anerkjenne forandringene i befolkningssammensetningen i Norden:

– Vi må ha et samfunn der mangfold er en styrke. Alle skal ha de samme mulighetene, og derfor er det viktig at f.eks. parlamentarikerne i de nordiske landene virkelig avspeiler hele befolkningens sammensetning. Vi har ikke råd til å la være, sa Silvia Modig.

Updated 7 oktober 2019