Skip to main content sv

Dagfinn Høybråten: Menneskehandel bekjempes mer effektivt i fellesskap

Vi må spørre oss selv om vi kan gjøre mer i fellesskap for å bekjempe menneskehandel, sa generalsekretær i Nordisk ministerråd, Dagfinn Høybråten, under et Nordisk-baltisk justisministermøte i København 29. august 2014.


Dagfinn Høybråten med Danmarks justisminister Karen Hækkerup, som var vertskap for møtet. Foto: Norden.org
Dagfinn Høybråten med Danmarks justisminister Karen Hækkerup, som var vertskap for møtet. Foto: Norden.org

I en stadig mer globalisert verden, begås også stadig oftere kriminalitet på tvers av landegrensene. Bekjempelsen av menneskehandel krever både tverrsektorielt og internasjonalt samarbeid, og generalsekretæren mener derfor det er mye å vinne på felles tiltak i Norden og Baltikum.

– Jeg ser for meg at samarbeidet mellom internasjonale og regionale organisasjoner kan forsterkes. Det samme gjelder samarbeid på tvers av fagsektorer, og mellom myndigheter og frivillige organisasjoner. Det er også viktig å spørre seg om det lovverket vi har kan forbedres for å sikre rettighetene til ofrene for menneskehandel, sa Dagfinn Høybråten i sitt innlegg under møtet.

Mer erfaringsutveksling, kompetanse og samarbeid

Tidligere i år initierte Nordisk ministerråd et initiativ for smartere, raskere og mer effektiv bekjempelse av menneskehandel. Hensikten med initiativet er å øke erfaringsutveksling, kompetanse og samarbeid om konkrete saker.

Updated 30 augusti 2020