Skip to main content sv

De uppmärksammar jämställdhetsarbetet bland unga

Det saknas ofta ett ungdomsperspektiv i det jämställdhetsarbete som görs på olika nivåer i samhället. Kalmar kommun anordnar därför en nordisk konferens med fokus på unga och jämställdhet den 11 -12 oktober.


Konferensen Youtheq är uppbyggd kring fem teman som är inspirerade av de ungdomspolitiska målen: utbildning och lärande, arbete och försörjning, ungas delaktighet och representation, hälsa och exponering samt fritid, kultur och media.

­– Det finns ett tomrum när det gäller att integrera ett ungdomsperspektiv i de jämställdhetspolitiska ambitioner som finns. Vi tenderar att lägga stort fokus på jämställdhet under vuxenperioden i livet – som om ojämställdheten uppstod i vuxenlivet. Börjar vi arbeta med jämställdhetsfrågor tidigt får

Ann-Sofie Lagercrantz

de unga med sig ett jämställdhetsmedvetande upp i vuxen ålder, säger Ann-Sofie Lagercrantz, strateg för social hållbarhet i Kalmar kommun och medlem i Youtheq:s styrgrupp och konsultativa råd.

Ökar medvetandet om jämställdhet bland unga minskar bland annat sannolikheten för att de gör traditionsbundna utbildnings- och yrkesval, enligt Ann-Sofie Lagercrantz.

– I de trettio största yrkesgrupperna på den svenska arbetsmarknaden var fyra kvantitativt jämställda 2014 – butikssäljare i fackhandel, kockar/kallskänkor, säljande butikschefer/avdelningschefer i butik samt gymnasielärare. Unga i dag gör samma val som min generation och jag är medelålders. Vi ser att kön fortfarande begränsar människors liv, säger hon.

Självklart att medverka

Vid konferensen, som finansieras av Kalmar kommun och med medel ur Nordiska ministerrådets jämställdhetsfond, kommer drygt hundra politiker, tjänstemän och representanter från kommuner, landsting, skola och ideella organisationer i de nordiska länderna att delta.

– Målet är att deltagarna ska få energi och nya verktyg för att jobba vidare så att vi kommer längre med jämställdheten bland unga i Norden, säger Alexandra Winberg, projektledare.

Alexandra Winberg

För Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF, är det självklart att medverka vid konferensen.

– Konferensen är ett bra tillfälle att samla in kunskap från andra föreläsare och få en inblick i hur de övriga nordiska länderna jobbar med jämställdhet och unga. Konferensen är ett sätt att nätverka och inspireras till nya sätt att tänka, säger Lisa Onsbacke, utredare på MUCF.

Hon och hennes kollegor deltar under flera programpunkter under konferensen och ska bland annat tala om hur ungdomsperspektivet kan integreras i olika slags verksamhet och politiska beslut.

Kalmar kommun är projektägare för konferensen. Samarbetsparter är Kristiansands kommune i Norge, Kolding kommune i Danmark och Mariehamns stad på Åland.

Varför behövs det en nordisk jämställdhetskonferens med fokus på ungdomar? – De nordiska länderna ligger i topp när det gäller jämställdhet. Tillsammans kan vi bli ännu bättre. Vi har också ett stort ansvar när det gäller att inspirera och driva på arbetet i andra delar av världen där jämställheten går tillbaka, som till exempel i Polen där rätten till abort nu ifrågasätts, säger Ann-Sofie Lagercrantz.

Har jämställdheten bland unga i de nordiska länderna försämrats? – Bilden är inte entydig. När det gäller representation och inflytande görs framsteg på olika områden. Samtidigt är bilden att fler unga kvinnor utsätts för sexualbrott än tidigare, säger Ann-Sofie Lagercrantz.

– Unga kvinnor känner sig fruktansvärt otrygga. Många vågar inte gå hem själva från olika platser. Det är en inskränkning av det personliga utrymmet, tillägger Alexandra Winberg.

Hur ser unga i Norden på jämställdhet? – Det finns ett oerhört stort engagemang hos många unga aktivister och feminister. Men det finns också stora grupper ungdomar som tycker att jämställdhetsarbetet är klart, att det inte rör dem, utan att det är en fråga som äldre har ett problem med, säger Ann-Sofie Lagercrantz.

Updated 15 januari 2020