Skip to main content sv

Et ekte nordisk varemerke

“Likestilling er ikke bare et pragmatisk mål for oss i Norden. Det er en grunnleggende verdi. Våre samfunn gjennomsyres av oppfatningen om alles likeverd, og vi etterstreber strukturer som støtter denne tanken.” Dette ble skrevet av Dagfinn Høybråten, Nordisk Ministerråd generalsekretær, i en blogg i norden.org, som du kan lese her i sin helhet på old.nikk.no.


Foto: norden.org
 Dagfinn Høybråten        Foto: Johannes Jahnsson för norden.org

Nok en gang har jeg fått anledning til å føle meg stolt over å være en representant for det nordiske samarbeidet. I år har vi arbeidet sammen for likestilling i 40 år, og det er naturligvis noe vi feirer. Nå senest på FNs kvinnekommisjons (CSW) 58. sesjon i New York.

Blant de 6000 delegatene var våre nordiske likestillingsministre, og da de stilte opp i samlet nordisk tropp, kunne vi konstatere at Norden er et forbilde når det gjelder likestilling. Folk fra forskjellige deler av verden kom for å lytte og diskutere, blant annet på en jubileumstilstelning som handlet om hvordan utdanning kan styrke jenter og kvinner.

At jeg er stolt av dette og av at de nordiske landene bidrar i rikt monn til FNs kvinnekommisjon, betyr ikke at jeg synes vi har kommet helt fram. Noen talende eksempler er at styrerommene fremdeles og i altfor høy grad befolkes av menn, at majoriteten av professorer og ingeniører fortsatt er menn, at vi finner flest kvinner blant de lavtlønte, at det finnes for få mannlige sykepleiere, og at nesten alle gutter, men nesten ingen jenter får hjelp til å kle på seg når det er de skal ut og leke i barnehagen. Det siste eksemplet ble tatt opp av den svenske ministeren, Maria Arnholm, da hun snakket om framtidige løsninger. I likhet med de andre nordiske ministrene er hun overbevist om at tiltakene for et likestilt samfunn må begynne tidlig og på individnivå, i hjemmet og i barnehagen.

Men hvis vi sammenligner oss med resten av verden, har vi kommet langt. Etter mer enn hundre år med utrettelig likestillingsarbeid i våre respektive land og 40 år sammen, kan vi konstatere at vår velferd faktisk bygger på nettopp likeverd og likestilling. At vi har greid oss bedre gjennom økonomiske kriser enn mange andre, skyldes blant annet at både kvinner og menn har mulighet til å bidra til samfunnsøkonomien.

Men likestilling er ikke bare et pragmatisk mål for oss i Norden. Det er en grunnleggende verdi. Våre samfunn gjennomsyres av oppfatningen om alles likeverd, og vi etterstreber strukturer som støtter denne tanken.

Jeg tror det er derfor vi trekker fulle hus når vi opptrer nordisk på FNs kvinnekonferanse i New York. Ikke for at vi er best i klassen på alle områder. Det merkes at vi mener det vi sier når vi for eksempel snakker om at vi nå må ta ytterligere tak for å motvirke stereotype utdannings- og yrkesvalg.

Likestilling er en del av det nordiske varemerket. Med det i bagasjen kan vi inspirere andre og dermed bidra til litt bedre vilkår for flere jenter og gutter enn våre egne i Norden. Med andre ord drive nordisk varemerkebygging i praksis.

Updated 6 oktober 2020