Skip to main content sv

Från deltid till heltid – deltagande konferens för ett jämställt Norden

NIKK håller en nordisk deltagande konferens i Reykjavik 12 november 2014. Konferensen vill åstadkomma förändring: hur gör vi deltid till heltid på de nordiska arbetsmarknaderna?


De nordiska länderna har gemensamt att många som arbetar deltid hellre skulle arbeta heltid, och de flesta deltidsarbetande är kvinnor. De nordiska jämställdhetsministrarna ser att detta är ett jämställdhetsproblem och har gett NIKK i uppdrag att kartlägga deltidsarbetet.

I höst blir en forskningsrapport klar om orsakerna till varför fler kvinnor än män arbetar deltid. NIKK ställer frågan: vad kan möjliggöra förändring? och bjuder in experter, forskare, politiker, fackförbund, arbetsgivare samt praktiker inom jämställdhet och arbetsmarknad till en deltagande konferens.

Alla deltagare bidrar med sina erfarenheter och idéer till att skapa en gemensam plattform med förslag till politiker och arbetsgivare.

Bose Parbring
 Bosse Parbring. Foto: Anneli Tillberg

– Vi hoppas att konferensen kan göra inspel (till Nordiska ministerrådet och arbetsmarknadens parter) som bidrar till förändring och en jämställd arbetsmarknad. Vi hoppas också att deltagarnas erfarenhetsutbyte ger dem nya impulser för hur de kan arbeta vidare i sina organisationer, säger Bosse Parbring, projektledare för Deltid i Norden och verksamhetsledare på NIKK.

Konferensen arrangeras i samarbete med det isländska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet, som också arrangerar en konferens om lika lön 13 november 2014.

Updated 30 augusti 2020