Skip to main content sv

Genusforskning säkerställer kvaliteten i europeiskt institut

Det europeiska jämställdhetsinstitutet, EIGE, har stort intresse av att stärka relationerna med forskarsamhället. Därför samlade EIGE i februari ett 40-tal deltagare från institutioner som arbetar med forskning och forskningsförmedling runt om i Europa. NIKK var en av deltagarna.


Foto: Bosse Parbring
 Foto: Bosse Parbring

– Som ett kunskapscentrum för jämställdhet och jämställdhetsintegrering lutar sig EIGE mot det teoretiska och empiriska arbete som utförs i den akademiska världen och vid forskningsinstitut. EIGE strävar efter att resultaten används för att informera om behovet av ytterligare forskning å ena sidan och å andra sidan för att säkerställa högsta kvalitet på institutets forskning genom att välkomna och engagera forskare med kritiska perspektiv i institutets arbete, säger Jolanta Reingarde, seniorforskare vid EIGE.

Ett av de viktigaste områdena för institutets forskning handlar om att analysera den omfattande könsuppdelade statistiken på EU-nivå och utvecklingen av EU-gemensamma indikatorer om jämställdhet som syftar till bättre underlag i politikutveckling och uppföljning. EIGE har ett nära samarbete med de stora leverantörerna av data på internationell och europeisk nivå, till exempel UNECE, OECD, ILO, Eurostat och Eurofound.

– EIGE skulle ha stor nytta av en systematisk och mer strukturerad samverkan med forskare, särskilt i institutets arbete för att främja framtagandet av högkvalitativ, tillförlitlig och jämförbar könsuppdelad statistik inom och utanför EU, säger Jolanta Reingarde.

EIGE brobyggare mellan beslutsfattare och forskare

EIGE är involverat i ett antal forskningsområden som i stort sett delas in i följande fyra kategorier:

• Uppföljning av genomförandet av Beijing Platform for Action i EU
• Könsrelaterat våld
• Jämställdhetsindex
• Jämställdhetsintegrering

– Dessutom är EIGE:s resurs- och dokumentationscentrum, RDC, ett viktigt verktyg för att se till att forskare både har tillgång till den bredaste och mest relevanta informationen som relateras till deras arbete och att därefter kunna sprida sin forskning genom RDC till andra forskare, säger Jolanta Reingarde.

Förra året lanserade EIGE EuroGender – ett elektroniska europeiska nätverket för jämställdhet – som fungerar som en gemensam plattform för olika intressenter inom områdena jämställdhet och jämställdhetsintegrering.

– Det syftar till att bygga en bro mellan beslutsfattare och forskare och det civila samhället för att kunna dela åsikter, erfarenheter, information och relevanta uppgifter inom jämställdhetsområdet i syfte att stödja och stimulera forskning och förbättra utnyttjandet av resurser, säger Jolanta Reingarde.

Updated 6 oktober 2020