Skip to main content sv

NIKK och Nordiska ministerrådet på Nordiskt Forum

Nästa vecka drar Nordiskt Forum Malmö 2014 igång – den nordiska kvinnorörelsens stora konferens för kvinnors rättigheter. NIKK är självklart på plats och här hittar du information om alla de aktiviteter vi och Nordiska ministerrådet arrangerar på Nordiskt Forum.


Logo Nordiskt forum

Monter D:27 i mässområdet – gratis och öppet för alla!
NIKK och Nordiska ministerrådet har gemensam monter på mässområdet – Malmö Mässan – på Nordiskt Forum – vi har monter nummer D27!

Vi visar våra resurser, berättar om jämställdhet i Norden och firar att det nordiska jämställdhetssamarbetet fyller 40 år! Vi kommer också att ordna ett online-quiz – testa dina kunskaper om jämställdhet i Norden. Dessutom: vik din egen jämställdhetsloppa!

Sök på Gender – i alla Nordens länder!
Fredag 13 juni kl. 18:00 – 18:30. Lokal: Vigdís i monterhallen, MalmöMässan

Vi presenterar tre nya webbresurser vi har arbetat på under våren tillsammans med vårt nordiska nätverk. Ännu så länge hemligt och avslöjas på plats! Missa inte den stora lanseringen av tre unika resurser som vi hoppas och tror kommer vara till stor hjälp och användning för alla som är intresserade av jämställdhet i Norden. Presentationen leds av Josefine Alvunger, verksamhetsledare på NIKK.

Projektcafe: Nordiska ministerrådets stödordning för jämställdhet
Lördag 14 juni kl. 14:00 – 17:00 i vår egen monter D:27

NIKK spade symbol

 Under lördagseftermiddagen hoppas vi få stort tryck i vår monter då vi bjudit in alla som medverkar på Nordiskt forum med medel från Nordiska ministerrådets stödordning. Det blir ett informellt mingel där vi utbyter erfarenheter, visar upp våra verksamheter för varandra och diskuterar det nordiska jämställdhetssamarbetet i praktiken. Drop in – gratis och öppet för alla, mingla gärna förbi vår monter och nätverka du också!

Program för konferensdeltagare

NIKK medverkar också i det officiella programmet med ett seminarium på fredagen:

Deltid i Norden
Fredag 13 juni kl. 12:00 – 13:00. Lokal: Curie-scenen.

De nordiska länderna har en hög förekomst av deltidsarbete och det är huvudsakligen kvinnor som arbetar deltid. Undantaget är Finland där fler kvinnor jobbar heltid än i de andra nordiska länderna. NIKK har fått i uppdrag att genomföra ett projekt om deltidsarbete i Norden. I detta seminarium diskuteras deltidsarbetets orsaker och konsekvenser.
Medverkande:

 • Cathrine Egeland, seniorforskare, Arbeidsforskningsinstituttet, Norge
 • Johan Dahl, jämställdhetsminister, Färöarna
 • Joa Bergold, utredare, LO, Sverige
 • Tapio Bergholm, seniorforskare, fackförbundet FFC/SAK, Finland
 • Bosse Parbring, projektledare Deltid i Norden, NIKK – moderator

På söndagen håller Nordiska ministerrådet sitt stora evenemang då många av våra jämställdhetsministrar i Norden går upp på scen:

Ministerpanel: Sammen om ligestilling i 40 år og fremtidens udfordringer
Söndagen den 15 juni kl. 11:00 – 12:30. Lokal: Pankhurst

De nordiske ministre vil deltage i en paneldiskussion, hvor Nordens nuværende såvel som fremtidige udfordringer inden for ligestilling vil blive debatteret. Ligeledes vil paneldiskussionen handle om hvilke fremskridt der forventes fremover.

Projekt som har fått medel av Nordiska ministerrådets stödordning för jämställdhet

Under Nordiskt Forum får vi se prov på nordiskt jämställdhetssamarbete i praktiken genom de projekt som fick medel från Nordiska ministerrådets stödordning för jämställdhet år 2013 för att medverka på Nordiskt Forum. Här följer en lista på de aktiviteter som äger rum under Nordiskt Forum (obs, dessa anordnas inte av NIKK):

NIKK spade symbol

Youth empowerment and non-formal education with gender perspective
Thursday June 12, 02:00 – 03:30 PM. Venue: Gudrun
Organizer: The Åland Islands Peace Institute/Nordic-Baltic Network for Gender Equality in Youth Work

The workshop is aimed at examining how youth activities with gender perspective can empower young people to challenge gender stereotypes and facilitate their personal, social and economic fulfillment. Thematic concepts of gender perspective, gendered norms and empowerment will be illustrated by best practice examples of Nordic-Baltic experiences of the Girl and Boy group method. The workshop form is a moderated panel discussion with NGO representatives from Åland, Finland, Latvia and Lithuania consisting of:

 • Justina Donielaite, Project Manager, The Åland Islands Peace Institute
 • Liene Gatere, Youth Affairs Coordinator, Resource Center for Women ”Marta”, Latvia
 • Aiste Jankauskaite , Project Manager, Missing Persons’ Families Support Center, Lithuania
 • Kalle Laanterä, Project Manager, Poikien Talo (Boys’ House), Finland
 • Malin Söderberg, Project Manager, The Åland Islands Peace Institute
 • Mari Uusitalo-Herttua, Director, Tyttöjen Talo (Girls’ House), Finland

Women, Peace and Security: Are the Nordic countries leading the way?
Friday June 13, 12:00 – 02:30 PM. Venue: Taikon
Organizer: Operation 1325, Forum 1325 Norway, 1325 Network Finland and WILPF Denmark

When adopted in 2000, UN Security Council Resolution 1325 on Women, Peace and Security was in many ways groundbreaking. The Nordic countries were among the first countries to develop national action plans for its implementation. But where do we stand today, almost 15 years later? Nordic experts and civil society representatives working on women, peace and security present an overview of todays’ national implementation of Resolution 1325 and the work ahead in the Nordic countries.

 • Åsa Eldén, Secretary General, Operation 1325 (se)
 • Lis Garval, Former Minister, Counsellor on Gender, Peace and Security (dk)
 • Pirjo Jukarainen, PhD docent, University of Tampere and Acaide Oy (fi)
 • Maj Britt Theorin, Former President, Operation 1325 (se)
 • Torunn Tryggestad, Researcher, PRIO – The Peace Research Institute Oslo (no)
 • Kristiina Vainio, Vice President, 1325 Network Finland (fi)
 • Helga Þórólfsdóttir, Independent Consultant on Gender and Security for the Icelandic Ministry for Foreign Affairs (is)

Beteende, attityder och makt i transportsektorn 
Fredag 13 juni kl. 12:00 – 13:30. Lokal: hooks
Arrangör: Nätverket för kvinnor i transportpolitiken

Representationen i transportsektorns beslutande positioner och ledande befattningar har en överrepresentation av män. Likaså finns fortfarande skillnader i hur kvinnor och män reser vilket är ett problem då dessa skillnader inte speglas i de beslut som fattas för transportsektorn. Flera undersökningar visar också att kvinnor och män som grupp har olika värderingar när det gäller t.ex. trafiksäkerhet, hastighetsgränser samt miljöfrågor där transporter utgör ett stort samhällsproblem.

Sexkjøperen og prostitusjon: nødvendighet eller overgrep?
Fredag 13 juni kl. 12:00 – 13:30. Lokal: Furuhjelm
Arrangör: Nordisk nettverk mot sexkjøp

Nordens fokus på sexkjøperen har satt en ny global dagsorden for prostitusjonsdebatten. Hvem er sexkjøperne, og hvordan legitimerer de sine overgrep mot kvinner i prostitusjon? Hvordan synliggjør og ansvarliggjør man sexkjøperne som en gruppe, som hittil har vært usynlige i prostitusjonsdebatten og i straffelovgivningen? Hvordan har vi jobbet for å holde fokus på sexkjøperne i Sverige, Norge og Danmark? Vi vil gjennomgå og diskutere aksjoner, debatter og kampanjer mot sexkjøpere og kjøp av sex.

 • Julie Bindel,
 • Kajsa Ekis Ekman,
 • Nina Hedegaard, 8. marts-initiativet
 • Hanne Helth, 8. marts-initiativet
 • Wiveca Holst, Roks
 • Hanne Størset, Kvinnegruppa Ottar

The Nordic model: Prostitution is violence against women
Friday June 13, 02:00 – 03:30 PM. Venue: Furuhjelm
Organizer: Nordisk nettverk mot sexkjøp

What is the ideology behind the Nordic model? How far have we reached in our fight in the Nordic countries for the right to a life free of prostitution? What kind of political opposition do we meet in our struggle for a society where women are not commodified? We will present the ideological background for the legislation and provide an overview of the current situation in Sweden, Norway, Denmark and Finland.

 • Tanja Auvinen, Nuorten Exit / Exit ry
 • Kajsa Ekis Ekman,
 • Nina Hedegaard, 8. marts-initiativet
 • Hanne Helth, 8. marts-initiativet
 • Wiveca Holst, Roks
 • Asta Håland, Kvinnegruppa Ottar
 • Rachel Moran, SPACE International
 • Tanja Rahm, SPACE International
 • Ane Stø, Kvinnegruppa Ottar

Den nordiske modellen: Hvordan jobbe videre?
Fredag 13 juni kl. 16:00 – 17:30. Lokal: Furuhjelm
Arrangör: Nordisk nettverk mot sexkjøp

Dette er en workshop som etterfølger de to tidligere arrangementer hvor vi har tatt opp den ideologiske bakgrunnen for sexkjøpslovgivningen, hvor langt vi har vi nådd i kampen for samfunn uten prostitusjon og den motstanden vi møter vi kampen mot prostitusjon. Gjennom gruppearbeid vil vi ta for oss hvordan vi kan jobbe videre, og også se på kampen mot prostitusjon ut over Norden. Hvordan sikrer vi kriminalisering av sexkjøp i Norden, og hvordan kan Norden være en drivkraft mot prostitusjon i verden?

 • Kajsa Ekis Ekman,
 • Hanne Helth, 8. marts-initiativet
 • Wiveca Holst, Roks
 • Hanne Størset, Kvinnegruppa Ottar

Krisesentrene i Nordens viktige arbeid mot vold mot kvinner
Lördag 14 juni kl. 10:00 – 11:30. Lokal: Davis
Arrangör: Krisesentersekretariatet og Nordiske Kvinner mot Vold

Nordiske Kvinner mot Vold er et nettverk mellom alle de nordiske krisesentrene. Nettverket har eksistert nå i 19 år, og her deler vi erfaringer krisesentrene i hvert enkelt land har samt forskning og prosjekter. Vi vill vise en film og ha en debatt i etterkant om de utfordringene vi står overfor i arbeidet for likestilling og i kampen mot vold mot kvinner.

 • Angela Beausang, Ordförande ROKS
 • Gudrùn Jònsdottir, Talskvinna Stìgamòt
 • Sari Laaksonen, Förbundet för mödra- och skyddshem
 • Carina Ohlsson, Förbundsordförande SKR
 • Elin Reinert Planck, Kvinnuhúsið
 • Tove Smaadahl, Daglig leder Krisesentersekretariatet
 • Birgit Søderberg, Formand LOKK

”Post 2015”
Saturday June 14, 10:00 – 11:30 AM.  Venue: Pankhurst
Organizer: Nordiske Nationalkomitteer UN Women

With 2015 fast approaching, various processes have been initiated in order to define the post-2015 agenda. There is widespread agreement in civil society that a more vigorous commitment to human rights and structural changes implies a different agenda for post-2015. Issues that will be emphasized in the seminar are gender norms and stereotypes, gender mainstreaming, inclusion and protection of SRHR, and elimination of all forms of violence against women.

Phumzile Mlambo-Ngcuka, executive director UN Woman

Journalism with a feministic perspective
Saturday June 14. 02:00 – 03:30 PM. Venue: Taikon
Organizer: Allt är Möjligt and Feministiskt Perspektiv

Exchange of experiences on gender in news media representation and journalistic content. Participants from Estonia, Iceland and Sweden will present the latest from each context on monitoring and producing gender aware journalism. Considering the goals regarding gender and media in the Beijing Platform of Action, and focusing on visions for a journalism with a feministic perspective.

 • Thora Kristin Asgeirsdottir, web editor, Smugan
 • Anna-Klara Bratt, editor in chief, Feministiskt Perspektiv
 • Maria Edström, researcher, Nordicom
 • Reet Laja, chairperson, ENUT
 • Jenny Rönngren, Allt är Möjligt – moderator

Media activism
Saturday June 14. 04:00 – 05:30 PM.  Venue: Taikon
Organizer: Feministiskt Perspektiv, Allt är Möjligt

Seminar for sharing experiences, methods and best practices on media activism against sexism in advertising and media content. Context, examples and visions in Sweden, Estonia and Iceland. A networking opportunity for panelists and audience to explore possibilities of media activism based on the goals regarding gender and media of the Beijing Platform of Action.

 • Ilvi Cannon, board member, ENUT
 • Björg Eva Erlendsdottir, journalist, Stigamót
 • Eva Lindholm, Allt är Möjligt – moderator
 • Simone Lindsten, president, Allt är Möjligt

A United North for UNSCR 1325: Women, Peace and Security
Sunday June 15. 11:00 AM  – 12:30 PM. Venue: Furuhjelm
Organizer: Operation 1325, Forum 1325 Norway, 1325 Network Finland and WILPF Denmark

This workshop will gather specialized civil society actors working with UNSCR1325 and women, peace & security to an interactive meeting. We will focus on the Nordic countries NAPs and our governments processes of developing, implementing and monitoring these. What can we learn from each country’s NAP and processes? What are our different experiences and what methods do we use to influence decision makers? Join us and share your own ideas or just learn from colleagues working in the same field!

 • Ida Harsløf, Co-president, Women’s International League for Peace and Freedom Denmark (dk)
 • Magnea Marinósdóttir, Advisor on Women, Peace and Security (is)
 • Elina Multanen, Executive Director, Finland National Committee for UN Women (fi)
 • Madeleine Rees, Secretary General, Women’s International League for Peace and Freedom (uk)
 • Jon Rian, Program advisor, FOKUS – Forum for Women and Development (no)
 • Maj Britt Theorin, Former President, Operation 1325 (se)

Updated 2 oktober 2020