Skip to main content sv

Nordisk konferens i juni om forskning om män och maskuliniteter

Nästa nordiska konferens om forskning om män och maskuliniteter äger rum på Island 4–6 juni. Islands universitet kommer att stå som värd för dynamiska diskussioner i ämnen rörande allt från olika globala maskuliniteter, män och feminism, att konfrontera sexuellt våld, maskulinitet och media, och faderskap och föräldraledighet.


Islands universitet
Islands universitet (foto: Peter Appelros, Wikimedia Commons)

Med fyra månader kvar berättar organisatörerna Ásta Jóhannsdóttir och Arnar Gíslason att konferensen ser mycket lovande ut: ”Den har hittills mötts av mycket stort intresse, och förslag till workshops har kommit från hela världen. Island ser verkligen fram emot att få stå som värd för konferensen och inbjuda våra kolleger inom forskning och praktiskt jämställdhetsarbete till Island för att delta i dessa samtal. Ämnet angår många människor”, menar de, ”och erbjuder både nytillkomna och experter en fantastisk möjlighet att komma samman, uppdateras på den senaste utvecklingen inom området och lära av varandra. Vi har också lyckats få några framstående forskare inom området att komma till Island.”

Konferensen har engagerat keynote-talare av högsta klass, inklusive Raewyn Connell (författare till banbrytande Masculinities, 1995, och Confronting Equality, 2011) och Michael Kimmel (författare till betydelsefulla Manhood in America, 1996, och The History of Men, 2005).

Detta är tredje gången som Nordisk förening för forskning om män och maskuliniteter (NFMM) håller en sådan konferens i samarbete med Nordiska ministerrådet, isländska socialdepartementet, Islands centrum för jämställdhet och Islands universitet.

Updated 6 oktober 2020