Skip to main content sv

Nordiskt utbyte för unga feminister

Det finns ett starkt feministiskt engagemang bland ungdomar, men många känner inte till sina rättigheter. Det menar Stéphanie Thögersen på Sveriges Kvinnolobby. Organisationen leder ett nordiskt utbildningsprojekt för gymnasieungdomar.


NIKK spade symbol

Genom projektet Bygga och utveckla jämställda Norden får eleverna lära sig mer om FN:s Kvinnokonvention och Pekingplattformens handlingsplan för kvinnors rättigheter.
– Konventionen och Handlingsplanen kan låta torra, men innehållet är engagerande, säger Stéphanie Thögersen, programansvarig på Sveriges Kvinnolobby.

Det nystartade projektet drivs av tre organisationer från Sverige, Danmark och Island. Arbetet ska resultera i ett digitalt metodmaterial med fakta, övningar och lärarhandledning.

Varför startade ni projektet?
 Det är en fortsättning på arbetet med Nordiskt Forum, som samlade 30 000 deltagare i Malmö. Vi vill ta vara på engagemanget och erfarenheterna därifrån. En prioritering för Nordiskt Forum var att engagera fler unga och det jobbar vi vidare med genom den här satsningen. Vi vill öka kunskapen och sprida slutdokumentet från Nordiskt Forum till ungdomar.

På vilket sätt brister kunskaperna?
– Det finns ett jättestort engagemang i feministiska frågor, men det saknas kunskap om kvinnors rättigheter och vilka åtaganden våra länder faktiskt har gjort. De nordiska regeringarna har undertecknat både Kvinnokonventionen och Pekingplattformen så våra länder har skyldigheter att leva upp till. Det är bra att känna till det för FN-dokumenten kan användas som verktyg för att trycka på politikerna.

Är det några frågor som är särskilt angelägna för unga?

Stephanie Tögersen. Foto: privat
Stephanie Tögersen. Foto: Sveriges Kvinnolobby

– I metodmaterialet kommer vi utgå från Pekingplattformens 12 teman. Vi har inte spikat vilka ämnen vi kommer att djupdyka i än men vissa teman känns givna att ta upp bland ungdomar. Vi har till exempel sett en revolution mot sexistisk reklam bland unga under det senaste året. Vi ser också ett starkt engagemang mot våldtäkt. Äldre feminister kan uppröras över att unga inte bryr sig om frågor som lika lön eller jämställda pensioner, men det är inte så konstigt att det är så. De flesta brinner för ämnen som ligger nära ens eget liv. Vår förhoppning är att bredda kunskapen och öka engagemanget för en rad frågor som rör kvinnors rättigheter.

Varför vill ni göra projektet som ett nordiskt samarbete?
– Vi tycker att utvecklingen för kvinnors rättigheter på många områden har stannat av internationellt och även i de nordiska länderna. Därför behöver vi ta nya krafttag tillsammans. Det var grundidén bakom Nordiskt Forum och det är så vi jobbar vidare. Vi kan lära oss mycket av varandra i de nordiska länderna. På Island har de till exempel introducerat genusvetenskap i över hälften av alla gymnasieskolor vilket har lett till ett enormt feministiskt engagemang bland unga. Det tycker jag att vi andra kan lära av.

Projektet tar avstamp i Nordiskt Forum. Vilka är de viktigaste lärdomarna från konferensen?
– Det var mycket som var unikt. Det var så otroligt stort. Nordiskt Forum visade verkligen vilket starkt engagemang det finns för de här frågorna och hur viktigt det är med möten över åldersgränserna och mellan aktörer från hela samhället. Vi tror att det behövs mer sådant utbyte mellan aktivister, organisationer, myndigheter, kommuner, företag och politiker.

Bård: alla färger

Den här artikeln berättar om ett av de projekt som fått medel från Nordisk Jämställdhetsfond.

Updated 2 oktober 2020