Skip to main content sv

Ny utlysning av medel för jämställdhetssamarbeten

Har din organisation planer för nordiskt samarbete på jämställdhetsområdet? Sök medel från Nordiska ministerrådets stödordning för jämställdhet, som NIKK administrerar.


stodordning

I mars 2016 öppnar NIKK åter upp för möjligheten att söka medel för nordiskt samarbete på jämställdhetsområdet. Totalt ska 2,7 miljoner DKK fördelas till samarbete för jämställdhet i Norden.

Den så kallade stödordningen är initierad av de nordiska jämställdhetsministrarna som vill stimulera nordiskt samarbete inom ramen för sitt samarbetsprogram och dess prioriteringar.

Liksom tidigare år krävs minst tre nordiska länder i ansökan. Medel från stödordningen kan användas till att arrangera konferenser, möten, kunskapsprojekt nätverk, med mera. Aktiviteterna ska starta hösten 2016 och genomföras senast under 2017.

Ansökan görs genom ett formulär som finns tillgängligt här på nikk.no under ansökningstiden.

Updated 18 april 2020