Skip to main content sv

Papperskonst och kunskap på nikk.no

Ett år efter att NIKK:s nya webbsida lanserades kommer nu rykande färska webböversikter. För första gången presenteras komparativ och kortfattad fakta om jämställdhetsarbetet i Norden.


Den nya webbresursen innehåller en nordisk översikt med milstolpar för det nordiska jämställdhetpolitiska arbetet, genomgångar land för land, en lista med kunskapsresurser och en loppa med fakta om nordisk jämställdhet. Till Nordiskt forum utökas paketet även med ett online-quiz.
– Förhoppningen är att detta kommer att öka intresset för arbete på nordisk nivå i stort, och mer specifikt för det gemensamma jämställdhetsarbetet, säger Josefine Alvunger, verksamhetsledare för NIKK.

Komparativa kvalitéer i fokus

Översikterna visar riktningar för den nationella jämställdhetspolitiken i de nordiska länderna och de självstyrande områdena. Det finns information på nationella webbplatser redan, men det som har saknats är jämförelser mellan länderna. Därför är det just de komparativa kvalitéerna som står i fokus.
– Poängen var att få en kortfattad genomgång för att snabbt kunna få en bild av bakgrunden och gemensamma sakfrågor. Det finns mer information om respektive land, den som är intresserad kan följa länkarna på sidan och läsa mer. Det vi presenterar på vår webbplats är tänkt som en översikt och ett snabbt sätt att få överblick över de olika ländernas likheter och skillnader, säger Josefine Alvunger.

Det var också det komparativa perspektivet som varit den största utmaningen i arbetet med översikterna, särskilt när det gäller att jämföra statistik och siffror på olika områden, vilket ofta efterfrågas och som fortfarande är under utveckling på NIKK.

Illustration: Emma Hanquist
 Illustration: Emma Hanquist

– Det fungerar inte att bara sätta upp tabeller bredvid varandra, ofta har siffrorna tagits fram på olika sätt och i olika nationella kontexter och kan därför bli missvisande. De blir även väldigt snabbt inaktuella, säger Maja Lundqvist som är av dem som har bearbetat materialet som presenteras i texterna på Land för land.

Ville skapa något nytt

Som ett smakprov på översikterna har NIKK även tagit fram en ”loppa” (en vikbar pappersfigur) med fakta från de olika länderna. Om den viks rätt framträder en bild av NIKK:s kärnbudskap.

Loppan ska bland annat användas under Nordiskt forum i Malmö 12-15 juni, den stora nordiska konferensen för kvinnors rättigheter, och förhoppningen är att den kommer ge upphov till nya samtal och frågeställningar kring jämställdhetspolitik i Norden.

– Vi ville skapa något nytt som också är användbart. Och den säger något slående om de nordiska länderna: vi är så pass lika och ”små” att vi ryms i en loppa, men det som finns att ta reda på om länderna är oändligt – vår webbplats utvecklas och växer hela tiden! säger Josefine Alvunger.

Översikterna är till för alla som arbetar med, studerar eller vill fördjupa sig i jämställdhetsfrågor och har tvärnordiskt intresse eller engagemang. Materialet finns i dagsläget på svenska och engelska, finsk och isländsk översättning kommer framöver. Nästa steg i arbetet blir att utveckla översikterna med jämförande siffror och statistik.

Fotnot:
Materialet har tagits fram av Sandra Engelbrecht, och bearbetats av Maja Lundqvist och Fredrik Bondestam på NIKK. Därefter har kontroll och validering av uppgifterna genomförts med hjälp av nationella experter.

Updated 26 september 2020