Skip to main content sv

Varannan kvinna deltidsarbetar på Färöarna

Över 50 procent av kvinnorna på Färöarna arbetar deltid. En orsak är troligen männens distansarbete inom fisk-och oljeindustrin. Det menar Erika Hayfield, projektledare för den tredje deltidsstudien, som kartlägger situationen på Färöarna, Grönland och Åland.


Erika Hayfield. Pressbild
 Erika Hayfield. Pressbild

NIKK fick hösten 2012 i uppdrag från Nordiska Ministerrådet att koordinera projektet Deltid i Norden. Ambitionen har varit att bidra med analyser och öka kunskapen om deltidsarbete.

Hittills har det tagits fram två lägesrapporter som följts upp av konferenser. I rapporterna finns dock inte de självstyrande områdena med. Därför görs nu en tredje med fokus på Färöarna, Grönland och Åland. Dr. Erika Hayfield, assisterande professor i sociologi vid Färöarnas universitet, är projektledare.

Berätta om arbetet. Hur går ni tillväga?
– Vi försöker kartlägga hur det ser ut med deltidsarbete i dessa områden. Till stor del handlar det om att samla in uppgifter, kartlägga data och forskning som gjorts på området. Utöver detta gör vi en egen mindre studie med tre fokusgrupper bestående av kvinnor på Färöarna, där de intervjuas kring varför de valt att arbeta deltid.

Hur vanligt är det med deltidsarbete på Färöarna, Grönland och Åland?
På Färöarna är det mer än 50 procent av kvinnorna som arbetar deltid. En av orsakerna vi ser här är männens distansarbete. Många män reser i väg och är borta kanske två veckor för att arbeta i fiskeindustrin eller på oljeplattformar utanför Norge. Under tiden tar kvinnorna själva hand om hushåll och barn. Hur situationen är på Grönland och Åland vet vi inte ännu, men det är tydligt att arbetsmarknadernas karaktär skiljer sig åt.

Vilka aspekter av deltidsarbete undersöker ni i studien?
Vi försöker titta på frågan både utifrån ett strukturellt, kulturellt och individuellt perspektiv. I vilken grad påverkar kulturen, exempelvis synen på könsroller, deltidsarbetet? Hur samspelar kultur med välfärdssystemets struktur, som barnomsorgens uppbyggnad? På Färöarna har vi bara två veckors pappaledighet. Det sänder signaler om att regeringen inte aktivt vill uppmuntra män att ta hand om barnen.

Vad är den största utmaningen i projektet?
När det gäller samspelet mellan kulturella och strukturella faktorer finns väldigt lite forskning. Bara att ta reda på hur många som arbetar deltid på Grönland och Åland var först svårt. Men nu har vi fått hjälp av Nordregio, som förser oss med en del data. Generellt sätt är vi väldigt glada över initiativet till denna studie. Att bo på öar mitt i havet innebär unika livsvillkor, som behöver kartläggas.

Updated 18 april 2020