Skip to main content sv

Ny statistikbas över jämställdheten i Norden

Nu finns statistik om hur långt jämställdheten har kommit i Norden, samlat på ett ställe. Åland sticker ut genom att fler kvinnor än män ingår i arbetskraften.


På webbplatsen www.norden.org kan vem som helst hämta fakta om hur pengar och makt, betalt arbete och hushållsarbete, självmord och rökning, fördelar sig mellan kvinnor och män i de fem nordiska länderna och de självstyrande områdena Åland, Färöarna och Grönland.

Här kan man exempelvis se att det i alla nordiska länder och områden ingår fler män än kvinnor i arbetskraften – förutom på Åland. Statistiken visar även att Island sticker ut med högst andel kvinnliga chefer, att finska småbarn går minst på dagis och att svenska män utför obetalt hushållsarbete flest minuter per dag, jämfört med övriga manliga nordbor.

Underlag för jämställdhetspolitik

Dagfinn Høybråten. Pressfoto
 Dagfinn Høybråten. Pressfoto

Statistikmyndigheterna i de nordiska länderna har jobbat ihop i drygt ett år med att plocka fram jämförbara siffor, på uppdrag av Nordiska Ministerrådet.

Syftet är dels att ge politikerna i de nordiska länderna bästa tillgängliga fakta som underlag för sin fortsatta jämställdhetspolitik, dels att sprida kunskap om den nordiska jämställdheten till andra länder.

– Norden ligger i framkant vad gäller jämställdhet. Samtidigt finns det arbete kvar att göra. Det finns skillnader mellan länderna och vi kan fortfarande bli bättre inom alla områden som satistiken omfattar. Därför är det viktigt att den här informationen blir tillgänglig. Vi behöver jämföra oss med varandra i Norden för att se och lära hur vi kan göra ytterligare framsteg på området, säger Dagfinn Høybråten, generalsekreterare för det Nordiska Ministerrådet.

Jämför Norden med EU-genomsnitt

Ämnesrubrikerna är bland annat demografi, hälsa, utbildning, inkomster och makt.

I förhållande till andra internationella databaser med jämställdhetsstatistik, kommer den nordiska att innehålla färskare siffror och fler jämförbara indikatorer.

Några av indikatorerna jämför de nordiska länderna med ett EU-genomsnitt. Exempelvis kan man utläsa att inkomstgapet mellan manliga och kvinnliga pensionärer är större i Norden än i övriga EU, vilket beror på att kvinnor i högre grad lever ensamma här.

Updaterad 14 februari 2024