Skip to main content sv

Ny webbutbildning ska utveckla skolpersonalens jämställdhetsarbete

Nu får skolpersonal chans att bolla jämställdhetsfrågor med kollegor i andra nordiska länder. En ny webbutbildning ska sprida kunskap och positiva exempel från skolor och förskolor i Norden.


NIKK spade symbol

Skolpersonal i olika nordiska länder har mycket att lära av varandra, tror José Cardona López och Mervi Heikkinen, som tillsammans leder arbetet med webbutbildningen vid Oulu universitet.

Varför behöver skol- och förskolepersonal utbildning i genus- och mångfaldsfrågor?
– De här perspektiven finns ofta med i läroplanerna för förskolor och grundskolor, men frågorna saknas på lärarutbildningarna. Det är ett stort problem. Många lärare och förskollärare har inte kompetens att arbeta med frågorna och det vill vi förändra med den här utbildningen. Det särskilt viktigt för oss att nå ut till rektorer för de har stora möjligheter att påverka genom att lyfta fram betydelsen av genuskompetent skolpersonal.

 Vad är fördelarna med en onlinebaserad utbildning?
– Det är flexibelt för deltagarna, som kan nå informationen när de har tid. Vi kan också nå ut till ett stort geografiskt område och samla människor som annars skulle ha svårt att träffas. Det finns en chatt där deltagarna kan dela med sig av sina tankar och erfarenheter.

Foto: Minna Viinikka
 Foto: Minna Viinikka

Vad tas upp i utbildningen?
– Den består av informationstexter och arbetsuppgifter uppdelat efter sex olika teman, som jämställdhetsintegrering och jämställdhet i personalgruppen. Deltagarna får bland annat lära sig att upprätta en jämställdhetsplan och diskutera behovet av genuspedagoger. Materialet som vi använder bygger på resultaten av ett tidigare NIKK-projekt, Nordisk jämställdhetscertifiering i förskola och skola.

Varför passar det med nordiskt samarbete kring en sådan här utbildning?
– De nordiska länderna har liknande utbildningssystem och det är gynnsamt att lära av varandra. Det räcker inte att bara jobba nationellt. Vi behöver samla erfarenheter från olika länder för att se vilka utmaningarna är och vilka arbetssätt som fungerar.

Hur gör jag om jag vill anmäla mig till kursen?
– Den första omgången hålls just nu, så det är bara att höra av sig. Det är 29 personer som går kursen och vi siktar på att starta igen med nya deltagare i juni.

Bård: alla färger

Den här artikeln berättar om ett av de projekt som fått medel från Nordisk stödordning

Updated 14 februari 2024