Skip to main content sv

Nya nordiska samarbetsprojekt stärker jämställdheten

Foto: Norden.org

Nu har sex projekt beviljats medel från Nordisk jämställdhetsfond 2022. Projekten bygger på samarbeten som ökar kunskap och skapar plattformar utifrån frågor om hur omsorgsansvar och akademisk karriär kan kombineras, hälsokonsekvenser av Covid19 för migrantkvinnor och feministiskt engagemang i Västnorden.


Updaterad 13 september 2022