Skip to main content sv

Nya nordiska samarbetsprojekt stärker LGBTI-området

Foto: Martin Zachrisson/norden.org

I höstas utlystes medel från Nordisk LGBTI-fond för allra första gången. Två projekt som stärker LGBTI-området i Norden har nu beviljats medel.


Nordisk LGBTI-fonds första utlysning har resulterat i två nya, nordiska samarbetsprojekt på LGBTI-området. Ett av projekten ska samla och utveckla nätverk för queera i Sápmi. Det andra ska arrangera en nordisk konferens och samla nordiska organisationer som arbetar för att förbättra rättigheter och levnadsvillkor för LGBTI-personer. Läs mer om projekten och vad de ska göra på respektive projekts sida.

Projekt som beviljats medel från Nordisk LGBTI-fond 2021

Nordisk LGBTI-fond administreras av NIKK på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Information om nästa års utlysning finns tillgänglig här.

Updaterad 23 maj 2022