Skip to main content sv

Nyt nordisk overblik over sexisme og hadytringer

Sexisme og hadefulde ytringer findes både på de sociale medier og i nattelivet, og går både ud over mænd og kvinder. Sådan tegnes billedet i nyt notat ”Hadytringer og sexisme i Norden”, som Als Research har udarbejdet som opsamling på det danske formandskab for Nordisk Ministerråd i 2015, hvor hadytringer og sexisme var sat på dagsordenen.


Retten til at ytre sig er en central del af det danske samfund. Derfor er det problematisk, når hadytringer og sexisme er med til at afholde kvinder og mænd fra at deltage i den offentlige debat. Særligt unge kvinder er en udsat gruppe, der hyppigt udsættes for mere alvorlige former for krænkelser, stalking og chikane af seksuel karakter.

Under det danske formandskab for Nordisk Ministerråd i 2015 besluttede de nordiske ligestillingsministre at sætte særligt fokus på sexisme og hadytringer. Danmark afholdt derfor et seminar om hadytringer og sexisme i København d. 2-3. november 2015, hvor eksperter, NGO’er, embedsmænd fra hele Norden delte viden og erfaringer.

Notatet ”Hadytringer og sexisme i Norden” bygger på oplæg og diskussioner på det nordiske seminar samt på research foretaget forud for og efter seminaret. Notatet beskriver omfang og art af hadytringer og sexisme, juridiske dimensioner samt erfaringer med tiltag, der skal forebygge og modvirke fænomenet.

Som opfølgning på det nordiske seminar og de danske formandskabsaktiviteter vil de nordiske lande i 2016 fortsætte indsatsen mod sexisme og hadytringer med nye indsatser, der igangsættes i 2016.

 Opsamlingsnotat ”Hadytringer og sexisme i Norden”

Updaterad 18 april 2020