Skip to main content sv

Om oss

Nordisk information för kunskap om kön, NIKK, är ett samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet.

NIKK ska bidra till att uppnå målen i det nordiska samarbetsprogrammet för jämställdhet samt tillägget för LGBTI-området. Det görs främst genom insamling och strategisk förmedling av forskning, politik, kunskap och praxis utifrån ett nordiskt och tvärsektoriellt perspektiv.

NIKK administrerar även Nordisk jämställdhetsfond  och Nordisk LGBTI-fond på uppdrag av Nordiska ministerrådet.


Vårt uppdrag

De nordiska jämställdhetsministrarna har beslutat att NIKK – Nordisk information för kunskap om kön ska verka som ett samarbetsorgan vid Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet i Sverige. Uppdraget pågår från oktober 2012 till och med år 2024.

Läs mer om NIKK:s uppdrag här

Nationella sekretariatet för genusforskning

Nationella sekretariatet för genusforskning är ett nordiskt kunskapsnav för hållbara villkor i utbildning, forskning och arbetsliv. Sekretariatet möter globala samhällsutmaningar med forskningsdriven kunskap om genus, makt och hållbarhet. Verksamheten sker i samverkan med och på uppdrag av olika aktörer på nationell, nordisk och internationell nivå. Sedan 1998 är sekretariatet placerat vid Göteborgs universitet.

Läs mer om Nationella sekretariatet för genusforskning här.