Skip to main content sv

Om webbplatsen

Här berättar vi om hur vi hanterar kakor och andra integritetsfrågor på webbplatsen.

Här redogör vi också för hur vi arbetar med tillgänglighet på webbplatsen och i våra publikationer.


Integritetspolicy

Cookies

Nikk.no samlar in data som rör användningen av webbplatsen, i syfte att hålla webbplatsen uppdaterad, relevant, säker och snabb. Inga data som kan identifiera individer samlas in. För att analysera data använder vi Google Analytics. Meddelanden som skickas via våra formulär sparas ingenstans utom i den inbox som mailadressen är kopplad till.

Behandling av personuppgifter

Göteborgs universitet (där NIKK och Nationella sekretariatet för genusforskning är placerade) är ansvarigt för all behandling av personuppgifter som sker inom verksamheten. Vi värnar om den personliga integriteten för varje enskild som är i kontakt med oss. 

På denna sida finns samlad information om hur personuppgifter behandlas vid Göteborgs universitet.

Behandling av uppgifter för ansökningar av projektmedel

Alla uppgifter som fylls i via våra ansökningsformulär sparas i en separat databas samt på vår egen server för att kunna behandla, bedöma samt administrera ansökningar och hålla kontakt med deltagande organisationer. Vi sparar informationen också för att kunna följa upp och utvärdera projekten. Uppgifterna delas utöver detta med vår uppdragsgivares, Nordiska ministerrådet, representanter av samma anledningar.Tillgänglighet

Tillgänglighet på webben

nikk.no är responsiv och ska fungera i alla typer av enheter. Webbplatsen fungerar tillsammans med skärmuppläsare, innehåller lättläst material och använder klarspråk. Webbplatsen är optimerad för tabbnavigering.

Tillgängliga dokument

De publikationer och annan media NIKK producerat från och med hösten 2018 är tillgängliggjorda eller finns att tillgå i tillgängligt format på webben. Om du letar efter äldre publikationer och media och behöver dem tillgängliggjorda: hör av dig till oss, så hjälper vi dig.


Kontakt och mer information

Om du har några frågor om cookies, tredjepartsmjukvara eller om tillgänglighet på webbplatsen eller i våra publikationer, hör av dig till oss på nikk@genus.gu.se. NIKK förvaltas av Nationella sekretariatet för genusforskning, som tillhör Göteborgs universitet. Universitetet tillämpar dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR). Läs mer om behandling av personuppgifter på universitetets webbplats.