Skip to main content sv
Warning: Undefined array key 1 in /home/nikkhems/public_html/wp-includes/functions.php on line 1182

Män och jämställdhet


Kartläggningen syftar till att lyfta fram ett antal olika lärande exempel som utgångspunkt för Nordiska ministerrådets fortsatta arbete inom området. Kartläggningen utgår från befintliga sammanställningar på området och innefattar initiativ på nationell och nordisk nivå. De lärande exemplen som valts ut för att visa nordiska bredd och variation resulterar i ett antal främjande respektive hindrande faktorer för ett framgångsrikt förändringsarbete mot ökad jämlikhet mellan könen. Kartläggningen resulterade också i ett antal rekommendationer för Nordiska ministerrådets jämställdhetsarbete.

Updaterad 2 juli 2021