Skip to main content sv

Över 120 organisationer i nordiska jämställdhetssamarbeten

I tre års tid har Nordiska ministerrådet finansierat projekt för att förbättra jämställdheten i Norden genom en särskild nordisk jämställdhetsfond. Hittills har över 120 organisationer satt igång unika samarbeten över Nordens gränser. Nu lanseras en databas där alla projekt presenteras.


Nordisk jämställdhetscertifiering i skolor och förskolor. Gemensamt arbete mot könsdiskriminerande reklam. Rekommendationer för hur vi ska hjälpa kvinnor som har utsatts för våld på nätet. Det är några av de nordiska samarbetsprojekt som har fått stöd genom den jämställdhetsfond som NIKK, Nordisk information och kunskap för kön, förvaltar och som har inrättats av de nordiska jämställdhetsministrarna. Nu har NIKK publicerat en databas med information om alla projekt som beviljas medel.

Maria Grönroos. Foto: Ragnhild Fjellro
 Maria Grönroos. Foto: Ragnhild Fjellro

-Tack vare samarbetet växer kunskapen och sprids över gränserna. Med vår nya databas utökas potentialen för samarbetet ytterligare, eftersom alla aktörer i Norden nu kan söka fram samarbetspartners eller ta kontakt med andra aktörer som redan arbetar på samma tema. Detta är ett sätt att öka synligheten och kontaktytorna över Nordens gränser, så att man inte behöver börja om på noll igen, säger Maria Grönroos, överordnat ansvarig för NIKK på Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet.

Genom sökfunktionen kan användaren själv välja om hen vill visa projekt som genomfört en särskild aktivitet eller som handlar om ett visst ämne. Projekten handlar exempelvis om utbildning, könsbaserat våld, maskuliniteter och media. I sökresultatet visas också organisationer som samarbetar och vem som är kontaktperson.
– Så sitt inte ensam med dina utmaningar. Helt säkert finns det andra i Norden, som brottas med samma problem och kanske rent av har kommit en bit på väg. Vi hoppas att databasen över den Nordisk jämställdhetsfonden kan bli ett sätt att hitta varandra och dra lärdom av vad andra redan gjort, säger Maria Grönroos.

Fondfakta:

  • 2,7 miljoner DKK fördelas årligen.
  • Cirka 40 projekt har hittills beviljats medel.
  • Över 120 olika verksamheter är involverade i projekten.
  • Verksamheterna utgörs av myndigheter, annan offentlig verksamhet, forskare, företag, frivilligorganisationer, fackliga organisationer.
  • Projekten rör exempelvis: kunskapsutveckling, kunskapsförmedling, metod- och praktikutveckling samt gemensamma frågeställning och utmaningar.
  • Projekten har resulterat i: nätverk, konferenser och möten, portaler samt rapporter, studier och metodmaterial.
  • Projektet har exempelvis rört ämnen som skola/utbildning, könsbaserat våld, män/maskuliniteter, nyhetsmedia, film samt hotell, restaurang och turist-branschen.

Se databasen:  http://www.nikk.no/nordisk-jamstalldhetsfond

NIKK:s nya film om fonden i ett nötskal! 

Stillbild ur filmen
 Stillbild ur filmen

I samband med att NIKK lanserar den nya databasen har vi också tagit fram en kort informativ introduktionsfilm om hur det jämställdhetspolitiska samarbetet fungerar och vad den nordiska jämställdhetsfonden är för något.

Se filmen här.

Kontakt

För frågor om fonden, eller om de projekt som har fått medel, kontakta Maria Grönroos, ansvarig för NIKK på Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet, maria.gronroos@genus.gu.se, Tel: +46(0)766-22 92 41

Updated 10 februari 2021