Skip to main content sv

Ekonomisk utsatthet i alla åldrar


FN:s internationella toppmöte för kvinnors rättigheter, Commission on the Status of Women, CSW, samlar varje år FN:s medlemsländer för att sätta mål för det globala jämställdhetsarbetet och ta fram åtgärder för att främja jämställdhet. För 2024 var temat ekonomisk utsatthet och hur den ska motverkas för att nå egenmakt för kvinnor och flickor.

De nordiska länderna har samarbetat i över 40 år för att främja jämställdhet i alla delar av samhället och har viktig kunskap att bidra med. Detta kunskapsunderlag belyser ett urval av relevanta områden för 2024 års tema: Det beskriver ekonomisk utsatthet genom livets alla faser och visar på olika gruppers villkor genom intersektionella perspektiv. Det tar också upp ekonomiskt våld i olika former, konsekvenser för de utsatta och behov av stödstrukturer och sammanfattas med ett antal nyckelbudskap.

Omslag för Ekonomisk utsatthet i alla åldrar. Foto: Unsplash
Läs rapporten online

Updaterad 5 mars 2024