Skip to main content sv

Faktablad: Deltid och ekonomi


Att arbeta deltid under några år när barnen är små får inte så stor betydelse för pensionen i Danmark och i Norge. Det visar en rapport som NIKK har tagit fram. Skillnaden är något större i Island, Sverige och Finland. I detta faktablad sammanfattas rapporten Part-Time Work, Gender and Economic Distribution in the Nordic Countries.

Updaterad 23 november 2021