Skip to main content sv

Faktablad: Heltid eller deltid?


Ansvaret för familj och barn är en viktig orsak till kvinnors deltidsarbete. Det visar en nordisk rapport som NIKK har tagit fram. En annan förklaring till deltidsarbetet är att många arbetsgivare inte ger något alternativ. Det finns helt enkelt ingen möjlighet att gå upp i tid.

Updaterad 14 februari 2024