Skip to main content sv

Faktablad: Hvem ønsker at bo i Nordens yderområder?


Faktaark om kortlægningen ”Udfordringer og Best Practice i Hvem ønsker at bo i Nordens yderområder? relation til Køn, Uddannelse og Befolkningsstrømme”, 2015.

De nordiske lande står over for en række udfordringer, der er særligt markante i regionens yderområder: Ændrede levevilkår som følge af globale forandringer. Stagnation eller økonomisk tilbagegang. Fald i antallet af arbejdspladser, især i traditionelle mandefag. Og affolkning, fordi de unge, især kvinder, flytter til de større byer for at tage en uddannelse eller finde jobs. Mange af udfordringerne påvirker mænd og kvinder forskelligt, ligesom mænd og kvinder har forskellige strategier for at løse dem. Det viser en kortlægning fra EDGE, Center for Equality, Diversity and Gender, på Aalborg Universitet.

Updaterad 23 november 2021