Skip to main content sv

Faktablad: Vilka hörs och syns i Norden?


Det offentliga rummet i Norden är fortfarande inte till för alla. Sexistisk reklam, osynliggörande i media samt hat, hot och andra kränkningar
på nätet riskerar att tysta många röster. Samtidigt finns ljuspunkter och goda exempel på lösningar i de olika länderna. Hur kan offentliga rummet bli en plats för alla?

Updated 23 november 2021