Skip to main content sv

Genusperspektiv på framtidens högteknologiska arbetsliv – en nordisk forskningsöversikt om utbildningsval inom STEM


Nordisk information för kunskap om kön, NIKK, har på uppdrag av Nordiska ministerrådet tagit fram ett kunskapsbaserat underlag om vad som bidrar till könsstereotypa utbildningsval inom området naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik (Science, Technology, Engineering and Mathematics, STEM). 

Rapportens centrala del utgörs av en forskningsöversikt som ger en samlad bild av vad forskningen säger om olika förklaringsmodeller och beprövade insatser i Norden.

Forskningsöversikten är organiserad i sex teman:

  1. Studie och yrkesval
  2. Ämneskulturer och normer i utbildningsmiljöer
  3. Färdigheter och prestationer
  4. Lärare, pedagogik och undervisningsmetoder
  5. Arbetsmarknad och arbetsliv
  6. Förändringsarbete kring studieval, undervisning och organisation. 

Dessutom ingår en inventering och analys av insatser som görs inom STEM-sektorn i Norden och en internationell utblick om hur länder utanför Norden hanterar snedrekrytering till STEM-området.

Updaterad 29 februari 2024