Skip to main content sv

Re-imagining Sexual Harassment – Perspectives from the Nordic Region


I boken Re-imagining Sexual Harassment – Perspectives from the Nordic Region bidrar 19 skribenter i Norden till att nyansera och fördjupa förståelser av till exempel våld i arbetslivet, sexuella trakasserier inom akademin och det juridiska systemets utmaningar och möjligheter. Akademisk text varvas med mer skönlitterära bidrag.   

Redaktörer: Maja Lundqvist, Angelica Simonsson och Kajsa Widegren.

Boken finns tillgänglig i bokhandeln och via förlaget Policy Press/Bristol University Press, samt som OpenAccess.

Updaterad 25 oktober 2023