Skip to main content sv

Sexuellt trakasserad på jobbet – en nordisk forskningsöversikt


Sexuella trakasserier är ett stort samhällsproblem i arbetslivet i Norden, det har inte minst metoo-uppropen under hösten 2017 visat. Forskningsöversikten har sammanställts på uppdrag av Nordiska ministerrådet för jämställdhet. Syftet är att redogöra för aktuell kunskap om sexuella trakasserier i arbetslivet i Norden samt att identifiera kunskapsbehov som underlag till en nordisk forskningssatsning på området. Rapporten kartlägger hur sexuella trakasserier tar sig olika uttryck i människors arbetsliv utifrån yrken med varierande karaktär.

Forskningsöversikten bygger på en systematisk genomgång av forskning och annan relevant litteratur från de nordiska länderna mellan åren 2014–2019.

Updaterad 3 oktober 2022