Skip to main content sv

Faktablad: Subventionerad barnomsorg för alla


Subventionerad barnomsorg för alla

Ett utmärkande drag för den nordiska barnomsorgen är att den är till för alla – oavsett familjens ekonomi eller koppling till arbetsmarknaden. Verksamheterna har kvalificerad personal, och kännetecknas av ett samspel mellan omsorg och lärande.

Updaterad 2 juli 2021