Skip to main content sv

Young people, vulnerabilities and prostitution/sex for compensation in the Nordic countries


Unga personer med erfarenheter av prostitution är en grupp som av flera anledningar är svår att nå, både för forskningen och sociala insatser. I NIKK:s projekt “Unga kvinnor och män, utsatthet och prostitution” kartläggs och analyseras kunskap om unga med erfarenheter av prostitution i samtliga nordiska länder.

Rapporten är framtagen inom projektet Unga kvinnor och män, utsatthet och prostitution.

Updaterad 19 maj 2022