Skip to main content sv

Rösträttskonferens lyfter dagens utmaningar

För 100 år sedan vanns kampen för kvinnors rösträtt på Island och i Danmark. Det uppmärksammas i dag och på fredag med en stor, internationell konferens i Reykjavik.


– Historien lär oss att envist arbete är enda vägen framåt, säger Irma Erlingsdóttir, som leder isländska Institute for Gender, Equality and Difference (RIKK). De hoppades på 200 deltagare till konferensen och gläds åt att hela 500 personer har anmält sig.

Vad beror det stora intresset på?
– Rösträtten var en av de viktigaste milstolparna på vägen mot demokrati. Det gäller den grundläggande rätten till inflytande. Vi ska glädjas åt alla de små och stora segrarna som har tagit oss hit där vi är idag och låta det bli en uppmuntran i det fortsatta arbetet.

foto_Irma Erlingsdóttir_280x421
 Irma Erlingsdóttir leder isländska Institute for Gender, Equality and Difference (RIKK)

Hur är de här frågorna relevanta idag?
– Vi har nått långt, men det finns fortfarande stora utmaningar. Under konferensen kommer vi att reflektera över jämställdhet i en internationell kontext. Vi ska vi försöka peka ut de största hoten mot kvinnors politiska och sociala rättigheter idag.

Vilka hot ser du?
– Kvinnor är till exempel underrepresenterade i den politiska debatten, både i etablerade medier och på internet. Hur påverkar anonymiteten på internet kvinnor? Den frågan vi kommer att ta upp med hänsyn till att det är så vanligt med sexuella trakasserier. Vi kommer också att diskutera löneskillnaderna mellan kvinnor och män, könsrelaterat våld och hur den ekonomiska krisen bidrar till ökade klyftor.

Hur kan det här förändras?
– Det behövs politisk vilja och det behövs grupper och individer som har mod att stå upp för det demokratiska samhället. Här på Island tycker jag att det mest imponerande arbetet just nu drivs av gräsrotsrörelsen för kvinnor med normbrytande funktion. Vi har till exempel organisationen Tabu som leds av väldigt modiga kvinnor som kämpar för de mest grundläggande mänskliga rättigheterna.

Vad kan de nordiska länderna lära av varandra?
– Vi kan lära mycket, och vi har också lärt mycket av varandra genom historien. Vi har dragit nytta av varandras erfarenheter och sporrat varandra i arbetet mot jämställdhet. Island och Norden ligger långt fram på jämställdhetsområdet och vi har ett ansvar att dela de här lärdomarna med resten av världen.

Updaterad 15 februari 2024