Skip to main content sv

Så ska de nordiska länderna samarbeta för LGBTI-personers rättigheter

LGBTI-personer ska kunna leva fria, öppna och bra liv i Norden. Förra året beslutade ministrarna om tre strategiska insatsområden. Nu finns de beskrivna i ett tillägg till jämställdhetsministrarnas samarbetsprogram för åren 2021-2022.


Förra året inledde de nordiska jämställdhetsministrarna formellt ett samarbete om lika rättigheter för LGBTI-personer. Målet är LGBTI-personer ska kunna leva fria, öppna och bra liv i Norden. Ministrarna beslutade om tre strategiska insatsområden som nu finns beskrivna i ett tillägg till jämställdhetsministrarnas samarbetsprogram för åren  2021-2022. I tillägget kan du läsa om hur länderna ska samarbeta för att:

1. Öka LGBTI-personers frihet och möjlighet att leva öppet 
2. Förbättra livskvalitet och levnadsförhållanden för LGBTI-personer
3. Stödja LGBTI-nätverk och civilsamhälle

Läs tillägget till samarbetsprogrammet på danska.
Läs tillägget till samarbetsprogrammet på engelska.
Läs tillägget till samarbetsprogrammet på finska.
Läs tillägget till samarbetsprogrammet på isländska.

De strategiska insatsområdena har tagits fram utifrån rapporten Kartläggning och analys av LGBTI-området i Norden, som NIKK har tagit fram.


Fotnot 2: LGBTI är en förkortning av Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender och Intersex.

Läs rapporten

Updated 29 januari 2021