Skip to main content sv

Seksuell trakassering utbredt i Norden

Seksuell trakassering i hotell og restaurant er et utbredt problem i hele Norden. Eksperter fra alle de nordiske landene møttes i Reykjavik for å peke ut felles løsninger.


Eygló Harðardóttir. Pressbild
 Eygló Harðardóttir. Pressbild

Eygló Harðardóttir, minister for sosial-, bolig og arbeidsmarked i Island, sa ved åpningen av den nordiske konferansen om seksisme og seksuell trakassering i arbeidslivet, att turisme vokser i alla de nordiske landene. Derfor er seksisme og seksuell trakassering innen hotell-, restaurant- og turismebransjenensværtaktuell sak. I Island har det vært 40 prosent økning av folk i servisebransjen fra 2010, mens det har vært 6 prosent økning i andre fag.

Paula Mulinari, universitetslektor ved Malmö högskola i Sverige og hovedtaler ved konferansen sa att for tretti år siden fans ikke begrepet trakassering på nordiske språk. Seksuell trakassering er et problem både på individuell og samfunnsnivå, sa hun, og la til att det fins både politiske og juridiske muligheter til å endre situasjonen.

Nordisk forskning og resultater

Lizette Risgaard (LO, Danmark), Pontus Sjöstrand (Visita, Sverige) Malin Ackholt (Hotell- och restaurangfacket, Sverige) Paula Mulinari (Malmö högskola, Sverige) och Seija Virta (Palvelualojen ammattiliitto, PAM, Finland)
 Lizette Risgaard (LO, Danmark), Pontus Sjöstrand (Visita, Sverige) Malin Ackholt (Hotell- och restaurangfacket, Sverige) Paula Mulinari (Malmö högskola, Sverige) och Seija Virta (Palvelualojen ammattiliitto, PAM, Finland)

Ved konferansen, som ble finansiert av Nordisk ministerråds støtteordning for likestilling, talte forskere fra alle nordiske land. Steinunn Rögnvaldsdóttir, fra Island, sa att 60 prosent av de som jobber i restauranter er kvinner og at servitører er de som i fleste tilfeller har opplevd trakasserier på jobb. 61,7 prosent har opplevd trakasserier fra kunder, 32,1 prosent fra kolleger og 21 prosent fra ledere på jobbet. Rögnvaldsdóttir mente att vi må undersøke hvis folk virkelig kjenner sine rettigheter og vet hvor de kan få støtte.

Seija Virta fra Finland sa att mange av de som opplever seksuell trakassering syns det er veldig vanskelig å be om støtte. Hun pekte også på at det er mere vanskelig når gjerningspersonen er en kollega. Forskningen i Finland har dessuten vist att ledere ofte ikke tar problemet på alvor. Bland de som har rapportert seksuell trakassering til lederen opplever bara en fjerdedel att lederen reagerte, forteller Virta.

Samfunnsproblem – men hvem har ansvar?

Claus Jervell fra Likestillings- og diskrimineringsombudet i Norge sa at seksuell trakassering i hotell og restaurant er alvorlig og omfattende. Han mener at grunnen til problemet er att det ikke er enighet i samfunnet om at dette er et problem. Han stilte spørsmålet: Hvem har ansvaret? Jervell kalte det for et arbeidsmiljøspørsmål som vi skal og kan løse. Han sa at det er enkelt å stoppe seksuelle trakasserier og det er gratis.

Mulige løsninger:

  • Anerkjenne problemet og lytte til de som blir rammet.
  • Snakke om problemet med de som ikke rammes.
  • Lage rutiner basert på en konkret risikovurdering.
  • Gi ledere ansvar slik at trakassering får konsekvenser.
  • Pålegge alle som kjenner til trakassering å varsle og/eller stoppe de.

Tid å bryte stillheten

Schwarzenberger, forfattere og prosjektleder
Schwarzenberger, forfattere og prosjektleder

Sonja Schwarzenberger var leder i en paneldebatt på konferansen. Hun er forfattere og prosjektleder og har skrevet boken Bryt tystnaden sammen med Naiti del Sante. Schwarzenberger mente at et problem er at kvinner ikke siger fra på grunn av skam. Hun sa at det er viktig at alle nordiske land tar opp minimumskrav om forebyggende arbeide. Vi skal forklare at seksuelle trakasserier ikke aksepteres, sa hun.

Hovedspørsmålet som var stilt i paneldebatten var: Hvilket ansvar har arbeidsmarkedet i å motvirka seksisme og seksuell trakassering på arbeidsplassen? Paneldeltakerne var enige om at det trengs mere aksjon. Statistikken viser at unge kvinner er mere utsatte for seksuelle trakasserier og de tar det også tungt. De må bli sikre på at de kan si fra og få støtte.

Ekspertene på konferansen var også enige om att bevissthet gjennom generell utdanning er en av de viktigeste løsningene. Det handler om å få nye verdier og kultur inn i arbeidslivet. I praksis er det håndbøker og veiledning som gjelder. Det er ikke nok å endre loven hvis ledere ikke vet hvordan man skal hantere seksuell trakassering når det viser seg, mente ekspertene. De understreket også viktigheten av det nordiske samarbeidet. Landene har muligheter til at sammen finne løsninger mot seksisme og seksuell trakassering, mente de.

Updated 2 maj 2020