Skip to main content sv

”Sexuella trakasserier ingår inte i jobbet”

Tafsande kunder och nedlåtande kollegor är vardag för många anställda i restaurangbranschen. Nu samlar nordiska fackförbund krafterna mot sexuella trakasserier. Genom ett nytt projekt vill facken väcka debatt om sexuella trakasserier inom hotell-, restaurang- och turistbranschen.


NIKK spade symbol

– Det här är fortfarande ett dolt problem men vi är redo att lyfta upp det på bordet, säger Drífa Snædal, generalsekreterare på Islands yrkesförbund.

Hur märks sexismen i era branscher?
– Det kan till exempel vara berusade kunder som tafsar. Vissa gäster tycker att de har betalat för att trakassera de anställda. Yrkesgrupper som är beroende av dricks drabbas särskilt hårt på grund av makten som kunden har över dem. Servitriser och städpersonal är särskilt utsatta. Det finns undersökningar som visar att trakasserier är ett utbrett problem i våra branscher. Vi får inte blunda för det. 
Varför är det vanligt med sexuella trakasserier?
– I våra branscher finns ofta starka hierarkier, både inom arbetsplatsen och i relationen till kunderna. Unga kvinnor har ofta jobben längst ner i hierarkin. Lägg till alkohol på det. Problemen ses ofta som en del av jobbet – som att det ingår att ta skit av kunder och kollegor. Så ska det naturligtvis inte vara.

Vad krävs för att få stopp på trakasserierna?
– Arbetsgivarna har det yttersta ansvaret, men facken har också ett ansvar. Vi måste ta tag i det här och informera så att utsatta känner att de kan komma till oss. Det är dags att vi lyfter in frågan som en självklar del i vårt arbete.

Drífa Snaedal. Foto Guðný Óskarsdóttir
 Drífa Snaedal. Foto Guðný Óskarsdóttir

Vad kan nordiska fackförbund vinna på att samarbeta?
– En bra idé kommer ofta upp på flera ställen samtidigt. Så var det i det här fallet. Alla som är med i projektet ser ett behov av att agera, men vi behöver bättre kunskap. De nordiska länderna är kända för jämställdhet och vill vara ”jämställda Norden” men det kräver arbete.

Vad hoppas du att projektet ska ge för resultat?
– Vi vill se en ordentlig debatt i alla de nordiska länderna. På sikt hoppas jag att det här blir starten till fler och större samarbetsprojekt inom jämställdhetsområdet.

Bård: alla färger

Den här artikeln berättar om ett av de projekt som fått medel från Nordisk Jämställdhetsfond.

Updaterad 14 februari 2024