Skip to main content sv

Nordisk konferens: Prevent and Intervene – Ending Sexual Harassment at Work


NIKK bjuder in till en konferens där resultat från den nordiska forskningsfinansieringssatsningen om sexuella trakasserier i arbetslivet presenteras. Välkommen till en eftermiddag i dialog om förebyggande arbete, aktuell forskning och nya rön. Konferensen hålls på engelska.

REDO ATT SÄKRA DIN PLATS? ANMÄL DIG HÄR (för deltagande på plats)

Konferensen kommer även att streamas för de som inte har möjlighet att vara på plats. Länk till streaming publiceras här på nikk.no samt mejlas ut i vår epost-lista. Anmäl dig till nyhetsbrevet: Epost-lista för nordisk forskningssatsning

Program

Programmet är preliminärt och kan fortfarande komma att uppdateras. Namn på deltagare uppdateras så snart de är bekräftade.

Datum: Måndagen den 30 oktober 2023

Plats: Skram, Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo

Moderator: Hannah Helseth, forskare vid Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, NKVTS, Norge.

11.30 – 12.00 Lunch

12.00 – 12.20 Inledning av Lubna Jaffery, Norges kultur- och jämställdhetsminister.

12.20 – 13.10 Resultat, reflektioner och slutsatser från tre finansierade projekt med fokus på samverkan mellan forskare och näringsliv. Nya metoder för prevention och intervention samt ny kunskap kommer att presenteras. Intersektioner som ålder, kön och etnicitet kommer att diskuteras, liksom de olika förutsättningarna i de studerade sektorerna.

Presentationer:

Power Plays – förebyggande av sexuella trakasserier genom minnesarbete och forumteater på vårdarbetsplatser:
Marta Padovan-Özdemir, lektor vid Institut for Mennesker og Teknologi, Organisering, Etik & Social Bæredygtighed, Center for Køn, Magt og Mangfoldighed, Roskilde Universitet, Danmark

Sexuella trakasserier inom turism och besöksnäring:  Att använda det förflutna och nuet för att informera om framtiden:
Tara Duncan, professor vid School of Culture & Society, Dalarnas högskola, Sverige

Magnfríður Birnu Júlíusdóttir, lektor vid Department of Geography and Tourism Studies, University of Iceland, Island

Tone Linge, docent vid Norsk hotellhøgskole, Universitetet i Stavanger, Norge 

“Speak Up!”:  Ett praktikorienterat forskningsprojekt om förebyggande av sexuella trakasserier (SUSH):
Brita Bjørkelo, professor vid Polishögskolan i Norge

Linda Lane, lektor vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, Sverige

Eva Gemzøe Mikkelsen, lektor vid Institut for Psykologi, Syddansk universitet, Danmark

13.10 – 13.50 Panelsamtal om samarbete och förebyggande arbete mot sexuella trakasserier på arbetsplatsen – utmaningar, möjligheter och nya insikter.

Deltagare:

Joakim Aadland, föreståndare för Balansekunst, Norge

Dagný Aradóttir Pind, jurist, BSRB, Islands största sammanslutning av offentliganställdas fackföreningar, Island

Jeanine Førland, Rådgivare inom HR och personalanalys och medlem i mångfaldskommittén på Polishögskolan i Norge

13.50 – 14.10 Kaffe/te/paus

14.10-15.00 Reflektioner och diskussioner om nordiska dimensioner av kunskap om sexuella trakasserier, baserat på två projekt som finansierats av forskningsinitiativet och den nya nordiska antologin. Hur kan en nordisk dimension bidra till kunskap om sexuella trakasserier?

Presentationer:

IWS-Nordic: Ett nordiskt frågeformulär för bedömning av sexuella trakasserier på arbetsplatsen:
Morten Birkeland Nielsen, ledande seniorforskare vid Statens arbeidsmiljøinstitutt, STAMI, Norge

Ida E. H. Madsen, seniorforskare vid Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Danmark  

Sexuella trakasserier bland kunder på nordiska servicearbetsplatser:
Anna Fyrberg Yngfalk, lektor vid Centrum för tjänsteforskning, CTF, Karlstads universitet och Markus Fellesson, lektor vid Centrum för tjänsteforskning, CTF, Karlstads universitet, Sverige.

Antologi: Re-Imagining Sexual Harassment – Perspectives from the Nordic Region:
Kajsa Widegren, senior utredare vid Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet, Sverige

15.00 – 15.30 Nästa steg: diskussion om förutsättningar för att utveckla och tillämpa kunskap om sexuella trakasserier. Vad behövs för att föra arbetet framåt, hur omvandlar vi kunskap till praktikorienterat arbete, och hur påverkar praktiken vår kunskap, och är det tvärsektoriella arbetet vägen framåt?

Deltagare:

Claus Jervell, facklig sekreterare i Fellesforbundet, Norges största fackförbund i privat sektor, Norge

Fredrik Bondestam, forskare och föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet, Sverige

15.30 – 16.00 Avslutande ord av Sirið Stenberg, Färöarnas minister för Sociala frågor och kultur samt Katrín Jakobsdóttir, Islands statsminister och jämställdhetsminister.