Skip to main content sv

Slutkonferens: Sexuella trakasserier i arbetslivet – reflektioner och resultat från ett nordiskt forskningsinitiativ


NIKK bjuder in till en slutkonferens för den nordiska forskningssatsningen om sexuella trakasserier i arbetslivet.

 Satsningens unika fokus på samarbetsprojekt mellan forskare och näringsliv ger både utmaningar och lösningar åt ett förebyggande arbete. Kom och lyssna på presentationer av de fem projekt som finansierats av initiativet och delta i en dialog om förebyggande arbete, aktuell forskning och nya rön om sexuella trakasserier i arbetslivet. Konferensen hålls på engelska.

Under eftermiddagen får du också ta del av den nya nordiska antologin om sexuella trakasserier Re-imagining Sexual Harassment: Perspectives from the Nordic Region (2023, Bristol University Press).

Program med information om registrering kommer inom kort, men boka in datumet redan nu och följ med oss på en inspirerande eftermiddag i oktober!