Skip to main content sv

Nordisk jämställdhetsfond


Nordisk jämställdhetsfond finansierar samarbeten som främjar jämställdhet. Genom fonden utlyser Nordiska ministerrådet årligen medel till projekt där minst tre organisationer, från minst tre nordiska länder samarbetar.

Projekten kan exempelvis bidra till ny kunskap, erfarenhetsutbyten och nordiska nätverk.

NIKK administrerar fonden på uppdrag av Nordiska ministerrådet, inkluderat utlysning, bedömning och uppföljning av resultat.

Här kan du se en informationsfilm på 2 minuter om Nordisk jämställdhetsfond. Du kan välja att visa engelsk textning.

Ny publikation om Nordisk jämställdhetsfonds första tio år

Läs mer och ladda ner publikationen genom att klicka på omslagsbilden nedan.

10! - Resultat från 10 års arbete genom Nordisk jämställdhetsfond

Projekt beviljade 2022