Skip to main content sv

Nordisk jämställdhetsfond


Nordisk jämställdhetsfond finansierar samarbeten som främjar jämställdhet. Genom fonden utlyser Nordiska ministerrådet årligen medel till projekt där minst tre organisationer, från minst tre nordiska länder samarbetar.

Projekten kan exempelvis bidra till ny kunskap, erfarenhetsutbyten och nordiska nätverk.

NIKK administrerar fonden på uppdrag av Nordiska ministerrådet, inkluderat utlysning, bedömning och uppföljning av resultat.

I 2024 års utlysning ingår en öronmärkt insats för projekt som har fokus på jämställdhet i klimatåtgärder i Arktis. Det är Nordiska samarbetskommittén som under programmet Nordic Leadership for Gender Equality in Climate Action medfinansierar aktiviteter med 250 000 DKK i samverkan med Nordiska rådets kommitté för Arktis. Läs mer om satsningen här.

Läs mer om 2024 års utlysning: Nordisk jämställdhetsfond söker nya projekt att finansiera 2024! – NIKK

Här kan du se en informationsfilm på 2 minuter om Nordisk jämställdhetsfond. Du kan välja att visa engelsk textning.

Projekt beviljade 2023


Publikation om Nordisk jämställdhetsfonds första tio år, 2013 – 2023

Läs mer och ladda ner 10! Resultat från 10 år av samarbet genom Nordisk jämställdhetsfond genom att klicka på omslagsbilden nedan.

10! - Resultat från 10 års arbete genom Nordisk jämställdhetsfond