Skip to main content sv

Nordisk lgbti-fond


Från och med 2021 administrerar NIKK Nordisk lgbti-fond på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Fonden syftar till att stimulera nordiskt samarbete på lgbti-området inom ramen för det strategiska tillägget till det nordiska samarbetsprogrammet för jämställdhet och dess prioriteringar.

För mer information om utlysningen se gärna vår guide för dig som ska söka medel från Nordisk lgbti-fond och riktlinjerna för Nordisk lgbti-fond.