Skip to main content sv

Nordisk LGBTI-fond


Från och med 2021 administrerar NIKK Nordisk LGBTI-fond på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Fonden syftar till att stimulera nordiskt samarbete på LGBTI-området inom ramen för det strategiska tillägget till det nordiska samarbetsprogrammet för jämställdhet och dess prioriteringar.

Mer information om fonden och kommande utlysning kommer publiceras under våren 2021.