Skip to main content sv

Digitalt samtal: Frågor och svar om Nordisk LGBTI-fond

Vill du veta mer om fonden eller söka samarbetspartners? Den 1 september arrangerar NIKK ett digitalt informationssamtal där vi svarar på frågor om Nordisk LGBTI-fond. Du får även möjlighet att presentera din projektidé och träffa potentiella samarbetspartners.


Samtalet hålls på engelska. Frågor som skickas in på förhand kan ställas på skandinaviska språk. Samtalet är kostnadsfritt och öppet för alla som är intresserade. Anmäl dig och ställ frågor via mail.

Tid: 1 september kl. 13.30-14.30 (CET)
Plats: Digitalt samtal via Zoom. Länk skickas till alla anmälda.
Anmäl dig: Maila Jenny Pentler, projektsamordnare NIKK.