Skip to main content sv

Sök medel för jämställdhetssamarbete i Norden!

Nu är det dags att göra er redo för 2014 års utlysning från de nordiska jämställdhetsministrarna! Liksom förra gången krävs minst tre nordiska länder i ansökan och det går att söka för aktiviteter som arrangerande av konferenser, och möten, kunskapsprojekt, nätverk, med mera. Aktiviteterna ska starta hösten 2014 och genomföras senast under 2015.


De nordiska jämställdhetsministrarna vill stimulera nordiskt samarbete på jämställdhetsområdet inom ramen för sitt samarbetsprogram och dess prioriteringar. Därför har de inrättat en stödordning som administreras av NIKK. Nu  kan organisationer söka medel för insatser och samarbeten på jämställdhetsområdet i Norden.

Totalt skall 2,7 miljoner DKK fördelas till samarbete för jämställdhet i Norden.

Sista dag för ansökan är 24 april kl 18.00 svensk tid. Beslut meddelas i augusti 2014. Utbetalning kan ske tidigast en månad efter kontraktskrivande och rekvisition av medel.

Läs mer om hur du utformar din ansökan via länken till höger.

Updated 10 februari 2021