Skip to main content sv

Sök medel för projekt som främjar LGBTI-personers villkor

Foto: norden.org

I september utlyses medel från Nordisk LGBTI-fond för tredje gången. Syftet är att främja nordiskt samarbete inom området och att förbättra LGBTI-personers levnadsvillkor i regionen. Ansökningsperioden är 1 september till 3 oktober, 14.00 (CET).


Arbetet för att förbättra LGBTI-personers levnadsvillkor är en viktig del av Nordiska ministerrådets vision om att bli världens mest hållbara och integrerade region.

Sedan 2020 är LGBTI ett utpekat politikområde där de nordiska länderna samarbetar för att LGBTI-personer ska ha lika rättigheter och möjligheter. En del av samarbetet är Nordisk LGBTI-fond, som administreras av NIKK på uppdrag av Nordiska ministerrådet. I höst öppnar fonden för ansökningar för tredje året i rad.

Vem kan söka medel?

Dialog och samarbete är en av det nordiska samarbetets hörnstenar. Nordisk LGBTI-fond ger möjlighet till just detta. Fonden finansierar projekt där minst tre organisationer, från minst tre nordiska länder, samarbetar. Utlysningen är öppen för olika verksamheter och organisationer, såsom frivilligorganisationer, myndigheter och företag.

Projekt som bidrar både till nordisk nytta och till arbetet för LGBTI-personers lika rättigheter och möjligheter i Norden kan söka medel från fonden. Totalt ska ca 1,2 miljoner danska kronor fördelas.

Aktiviteterna ska starta under 2024 och genomföras inom två år. Pengarna kan exempelvis användas till att ta fram gemensamma metoder, utveckla ny kunskap eller arrangera konferenser och nätverk.

Anmäl dig till vårt digitala “frågor & svar”

Den 12 september kl. 14:30 (CET) arrangerar vi ett digitalt möte via Teams där du får möjlighet att veta mer om fonden och att ställa dina frågor kring ansökan. Anmäl dig här senast den 11 september.

Updaterad 2 oktober 2023