Skip to main content sv

Sverige arrangerar konferens om män och jämställdhet

Sverige arrangerar den fjärde internationella konferensen om män och jämställdhet, ICMEO, i Stockholm den 15-16 maj 2018. Jämställdhetsminister Lena Hallengren är värd för konferensen och internationella deltagare på hög nivå ingår i programmet. Jämställdhetsmyndigheten samarrangerar konferensen på uppdrag av jämställdhetsministern.


Efter att Tyskland, Österrike och Luxemburg har varit värd för konferensen har Sverige nu tagit över bollen. Den 4:e ICMEO-konferensen i Stockholm fokuserar på förändringar av sociala normer och stereotyper som ett sätt att stärka fokuset på män och pojkar och deras roll i jämställdhetspolitik och praktiska insatser. Vilka är de bästa sätten att engagera män och pojkar för jämställdhet?

ICMEO organiseras i samarbete med Jämställdhetsmyndigheten, som också ansvarar för en av de sex workshoparna. Sveriges kommuner och landsting, Skolverket, Folkhälsomyndigheten och organisationen MÄN organiserar också en workshop var.

Årets ICMEO-tema är ”Maskulinitet och normkritiska tillvägagångssätt: Jämställdhetsarbete med pojkar och unga män”. Att utmana normer för maskulinitet främjar jämställdhet och bättre möjligheter för alla, och är särskilt viktigt i arbetet med ungdomar. Hur förändras sociala normer, och vad är det bästa sättet att engagera män och pojkar för jämställdhet och en livsstil med möjligheter som når bortom stereotypa normer?

Dag 1, den 15 maj, kommer att ha ett internationellt perspektiv och delar av dag två en nordisk profil, eftersom Sverige är ordförande i Nordiska ministerrådet under 2018.

Lena Ag, generaldirektör för Jämställdhetsmyndigheten, deltar i en paneldiskussion om metoder för att göra pojkar och unga män till förändringsaktörer med hjälp av en normkritisk strategier. Jämställdhetsmyndigheten arrangerar också en workshop om nordiskt arbete med förebyggande av våld bland unga män, inklusive hedersrelaterat våld.

Updaterad 20 november 2019